OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE
SUNRAISE (2022-2024)    

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Crafted (2021-2023)    
Crowd School (2020-2023)    
Europeana Sport (2020-2021)    
PAGODE (2021)    
Europeana Food and Drink (2014-2016)    
Irregular Talents (2013-2015)    
Athena Plus (2013-2015)    
EuropeanaPhotography
    (2012-2015)
Partage Plus
    (2012-2014)
Linked Heritage
    (2011-2013)
Custodes (2008-2011)
Athena (2008-2011)
Michael (2005-2008)
iClass (2008)
eMapps.com (2005-2008)
Euridice (2005-2007)
Training on stage
    (2004-2007)
Minerva (2003)
Delos (2002-2003)
Cultivate (2000-2001)
Dedicate (1998-1999)
Exploit (1999-2000)
Tempus 13105 (1998-2001)

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

Projekt EXPLOIT

EXPLOIT był projektem realizowanym w ramach programu Telematics for Libraries Programme (Program Telematyki dla Bibliotek), z zadaniem promocji wyników projektów bibliotecznych Unii Europejskiej (zarówno w 3 jak i 4 Programie Ramowym) i był finansowany ze środków 4 Programu Ramowego przez XIII Dyrektoriat Generalny Komisji Europejskiej.

Jego celem było umożliwienie wykorzystania wyników tych projektów przez instytucje, organizacje i indywidualne osoby związane z bibliotekami i systemami informacji, szczególnie w krajach Europy Środkowej, które starały się wówczas o przystąpienie do UE.

Podczas gdy akcent projektu EXPLOIT przypadał na rozpowszechnianie wiedzy o projektach zrealizowanych w trakcie 3 i 4 Programu Ramowego, równie ważne było przygotowanie krajów akcesyjnych do aktywnego udziału w pracy nad nowymi projektami. Dla ułatwienia tego zadania przeznaczono część grantu na finansowanie udziału aktywnych bibliotekarzy z krajów akcesyjnych w konferencjach, warsztatach i innych spotkaniach międzynarodowych.

W ramach projektu dostępne były fundusze na umożliwienie personelowi z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zapoznania się z wynikami projektów sektora bibliotecznego i związanej z nimi działalności. Umożliwiono udział w głównych wydarzeniach, takich jak warsztaty organizowane przez Komisję Europejską, spotkaniach kończących projekty - rozpowszechnianie wyników, i inne kluczowe wydarzenia w Unii Europejskiej. Proponowane granty pokrywały podróż, utrzymanie i opłaty za udział w konferencjach.

Konsorcjum projektu EXPLOIT było koordynowane przez Instytut Bibliotek Niemieckich w Berlinie (Deutschesbiblioteks Institute). Głównymi partnerami byli Brytyjskie Biuro projektowania sieci bibliotecznych i informacyjnych (UKOLN) na Uniwersytecie w Bath oraz British Council Polska. British Council wspomagany przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS) przy Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które było odpowiedzialne za wybór finansowanych wydarzeń i przyznanie grantów w ramach organizowanych małych konkursów dla bibliotekarzy.

Projekt EXPLOIT zaoferował 30 grantów dla wnioskodawców z następujących krajów: Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Informacje o możliwościach uzyskania grantu były szeroko rozpowszechniane na istniejących listach dyskusyjnych i dostępne na stronie ICIMSS. Odbiorcy grantów byli zobowiązani do rozpowszechnienia informacji w całym regionie. Od aplikujących oczekiwano krótkiego raportu przedstawiającego rezultaty udziału w przynajmniej jednym profesjonalnym protokole jak również przynajmniej jednej prezentacji na profesjonalnej konferencji lub innej imprezie w swoim kraju. Wśród dofinansowywanych wydarzeń były: Consolidating the European Library Space (Luksemburg, 17 listopada 1999); IST (Helsinki, 21 listopada 1999); Keystone for Information Age (Londyn, 16-17 marca 2000); Internet Librarian (Londyn, 19-23 marca 2000); 4th European Conference on Research and Advanced Technology for Digital Libraries (Lizbona, 18-20 września 2000); IST (Nicea, 6-8 listopada 2000).

 

 

Początek strony