OFERTA

 

AKTUALNO¦CI
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarz na rok 2006

8 grudnia, Toruń
Wieczór Europejski: Toruń w kulturze europejskiej: relacje polsko-szwedzkie. Relacja i zdjęcia z Wieczoru

7-8 grudnia, Leuven (Belgia)
Spotkanie koordynacyjne projektu EURIDICE (Maria Śliwińska)

6 grudnia, Rzym (Włochy)
Spotkanie koordynacyjne projektu MICHAEL (Maria Śliwińska)

4-5 grudnia, Rzym (Włochy)
Udział w konferencji Museums, libraries and archives online: MICHAEL service and other international initiatives (Maria Śliwińska)

22 - 26 listopada Werona (Włochy)
Spotkanie partnerów projektu Training on Stage (L. Czarnota, A. Horniak)

18 listopada Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracującymi nad scenariuszem gry komputerowej

13 - 17 listopada, Ateny (Grecja)
Spotkanie projektu MICHAEL (S. Michałek)

8-10 listopada, udział w konferencji Jesienne Spotkania PTI w Wiśle (Polska)
prezentacja projektów Michael i EURIDICE (Maria Śliwińska, Piotr Ryszewski)"

5 - 9 listopada Lublana (Słowenia)
Warsztaty projektu eMapps.com (M. Śliwińska, L. Czarnota, S. Michałek)

30 października, Dwór Mieszczański w Toruniu
Seminarium informacyjne projektu Training on Stage

25 października, Sala Wielka Dworu Artusa w Toruniu
XVII Wieczór Europejski "Debata Prezydencka". Relacja i zdjęcia z Wieczoru

14 października Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracującymi nad scenariuszem gry komputerowej

11-14 października Helsinki (Finlandia)
Spotkanie projektu MINERVA (M. Śliwińska)

6 października, Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Wieczór Europejski ,,Rola kobiet w biznesie i polityce''. Relacja i zdjęcia z Wieczoru

30 września Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracującymi nad scenariuszem gry
Spotkanie ze szkołami współpracującymi przy projekcie eMapps.com

21-23 września, Paryż (Francja)
Spotkanie partnerów projektu Training on Stage (L. Czarnota)

14-15 września, Ateny (Grecja)
Spotkanie projektu Michael Plus (S. Michałek)

9-13 września, Ateny (Grecja)
Konferencja International Conference Artificial Neural Networks (S. Michałek)

20-23 lipca, Florencja (Włochy)
Spotkanie projektu Euridice (M. Śliwińska)

10 lipca Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracującymi nad scenariuszem gry komputerowej

30 czerwca, TNT Sala Kolumnowa, Toruń;
Wieczór Europejski ,,Polityka wschodnia Unii Europejskiej" z udziałem Posła PE Tadeusza Zwiefki i prof. Romana Backera. Relacja i zdjęcia z Wieczoru

23 czerwca, Salzburg (Austria)
Spotkanie reprezentantów krajowych projektu MINERVA (M. ¦liwińska)

21-22 czerwca, Salzburg (Austria)
Konferencja An Expedition to European Digital Cultural Heritage Collecting, Connecting - and Conserving? (M.¦liwińska)

3 czerwca, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracuj±cymi nad scenariuszem gry komputerowej

2 czerwca, Komisja Europejska, Bruksela
Przegl±d projektu EURIDICE (Maria ¦liwińska)

1 czerwca, Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea, Rzym (Wlochy)
MichaelPLUS KICK-OFF MEETING (Maria _¦liwińska)

27 maja, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracuj±cymi nad scenariuszem gry komputerowej

19 maja, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami szkół uczestnicz±cych w projekcie eMapps.com

13 maja, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracuj±cymi nad scenariuszem gry komputerowej

20-26 kwietnia, Nida (Litwa)
Warsztaty projektu eMapps.com (L.Czarnota, D.Wyrzykowski, S.Michałek)

24-25 kwietnia 2006, Warszawa, Biblioteka Narodowa
Warsztaty projektu TEL-ME-MOR na temat bibliotek cyfrowych (Maria Śliwińska)

20 kwietnia, Toruń
Spotkanie koordynatorów i uczestników projektu EURIDICE przygotowuj±ce do przegl±du projektu w Komisji Europejskiej (M. ¦liwińska, P. Ryszewski)

12-13 kwietnia, Bukareszt (Rumunia)
Spotkanie partnerów projektu Training on Stage (L. Czarnota)

8 kwietnia, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracuj±cymi nad scenariuszem gier komputerowych

1 kwietnia, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z dziećmi pracuj±cymi nad scenariuszem gry komputerowej

24 marca, Gimnazjum Akademickie w Toruniu
Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami uczestnicz±cymi w projekcie eMapps.com (M. ¦liwińska, L.Czarnota, D.Wyrzykowski, S.Michałek)

18 marca, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z grup± dzieci pracuj±cych nad scenariuszem gry komputerowej

10 marca, Toruń
Spotkanie z dyrektorami i nauczycielami gimnazjów uczestnicz±cych w projekcie eMapps.com (M. ¦liwińska)

4 marca, Dwór Mieszczański w Toruniu
Spotkanie z grup± dzieci pracuj±cych nad scenariuszem gry komputerowej

22-25 luty, Boras (Szwecja)
Warsztaty projektu Euridice (Sebastian Michałek, Piotr Ryszewski)

16-19 luty, Praga (Czechy)
Seminarium projektu eMapps.com (Maria ¦liwińska, Brygida Bogdanowicz-Kopeć, Edward Maliszewski)

30 stycznia, Warszawa, Archiwum Państwowe m.st. Warszawy
Seminarium: Zarz±dzanie projektami dygitalizacyjnymi w sektorze kultury. Wyst±pienie: Planowanie i zarz±dzanie projektami dygitalizacyjnymi: próba oceny efektywno¶ci realizowanych projektów (Maria ¦liwińska, Mirosław Górny)

26 stycznia, Włocławek
Konferencja Założycielska Stowarzyszenia "Zwi±zek Miast Czystej Energii" pod patronatem honorowym Prezesa Rady Ministrów Kazimierza Marcinkiewicza i patronatem Posła Parlamentu Europejskiego Tadeusza Zwiefki. Prezentacja "Możliwo¶ci finansowania działalno¶ci zwi±zanej z wykorzystaniem energii geotermicznej" (Maria ¦liwińska)

24-27 stycznia, Florencja (Włochy)
Spotkanie robocze po¶więcone technicznej stronie projektu Euridice (Piotr Konstanty, Sebastian Michałek)

 

 

Pocz±tek strony