OFERTA

 

AKTUALNOŚCI
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

WIECZORY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA

 

BIBLIOTEKA KOLEKCJI PRYWATNYCH

 

UNCOMMON CULTURE

 

MEDIA O NAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezentacja BIFE ,,Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla organizacji rozwojowych"

seminarium Solidarna Europa,

17 czerwca 2004,

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Biuro Informacji o Funduszach Europejskich (BIFE) wzięło udział w seminarium ,,Solidarna Europa - edukacja humanitarna i międzynarodowa pomoc humanitarna w praktyce", które zostało zorganizowane przez Biuro Pomorskie Fundacji Polska Akcja Humanitarna dla organizacji pozarządowych i instytucji edukacyjnych Torunia.
Seminarium było częścią większego projektu "Solidarna Europa", prowadzonego przez PAH dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej, w celu promowania humanitarnego aspektu tożsamości europejskiej i solidarności z ubogimi Trzeciego Świata.

BIFE, w odpowiedzi na zaproszenie organizatorów seminarium, przygotowało multimedialną prezentację ,,Finansowe wsparcie Unii Europejskiej dla organizacji rozwojowych".
Prezentacja składała się z 3 bloków. Pierwszy wprowadzał do tematu przedstawiając źródła pomocy rozwojowej Wspólnoty (budżet i Europejski Fundusz Rozwoju), reformy zarządzania zewnętrzną pomocą (decentralizacja, racjonalizacja, utworzenie EuropeAid Co-operation Office), relacje z organizacjami rozwojowymi. Druga, najważniejsza część prezentacji, omawiała linie budżetowe UE, w ramach których finansowane mogą być projekty i programy organizacji działających na rzecz krajów rozwijających się. Pokazana została przede wszystkim linia 21 02 03 "Współfinansowanie organizacji pozarządowych", podstawowy mechanizm finansowania działań organizacji, obejmujący bezpośrednie działania w krajach rozwijających się oraz edukację rozwojową w krajach europejskich. Prezentację zakończyło przedstawienie internetowych narzędzi, pomocnych przy samodzielnym poszukiwaniu grantów na działania na rzecz ubogich Trzeciego Świata.

 

 

Początek strony