OFERTA

 

AKTUALNOŚCI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA
O informatorze
Regulamin
Formularz ankiety
PrzejdŸ do informatora

 

UNCOMMON CULTURE

 

Media o nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin informatora Twórcy Kultury Torunia

Informator Twórcy Kultury Torunia realizowany będzie przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją (ICIMSS) w trzech etapach. Dla etapu pierwszego, obejmującego lata 1998-2008 przyjmuje się następujące założenia:

 1. Informator 1998-2009 uwzględni osoby tworzące i związane z Toruniem w wymienionym okresie przez co najmniej 5 lat.

 2. Umieszczenie wizerunku, danych osobowych i dorobku artysty w informatorze następuje za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

 3. Wszelkie materiały w postaci zdjęć, nagrań dźwiękowych i filmowych, będące własnością artysty i do których prawa autorskie posiada, zamieszczane będą w informatorze nieodpłatnie w uzgodnionym wyborze.

 4. W informatorze 1998-2008 zamieszczeni zostaną tylko twórcy profesjonalni, tj. tacy, których kwalifikacje potwierdzają odpowiednie certyfikaty (np. dyplomy, świadectwa uczelni, szkół, związków twórczych, Ministerstwa Kultury, ew. nagrody uzyskane na międzynarodowych konkursach jak też wydane książki, płyty) oraz członkowie związków twórczych, takich jak np. Związek Polskich Artystów Plastyków, Związek Polskich Artystów Fotografików, itp.

 5. Za dorobek artystyczny uważamy wydanie książki, albumu, płyty, występy zawodowe na scenie, indywidualne wystawy, udział w znaczących wystawach zbiorowych, reżyserowanie przedstawienia lub realizację scenografii.

 6. Artyści zainteresowani zamieszczeniem biogramu w Informatorze przygotowują swój biogram indywidualnie (lub wspólnie z realizatorem projektu), w wymiarze 1000 znaków oraz wypełniają ankiety.

 7. Biogramy po redakcyjnej korekcie zostaną przesłane do autoryzacji.

 8. Opracowanie biogramu i przekazanie do ICIMSS powinno nastąpić do końca sierpnia 2009 r.

 9. W informatorze, dla jego uatrakcyjnienia, zamieszczone zostaną:
  • 4 zdjęcia artystów z różnych okresów życia

  • do 10 zdjęć ilustrujących dorobek artystyczny (zdjęcia ze spektakli, koncertów, wystaw pochodzące z prywatnych zbiorów artystów), zdjęcia prac plastycznych, książek lub rękopisów, a także wiersze, fragmenty książek, nagrania itp. – wybrane przez artystę.


 10. Artyści wypełniają ankietę zawierającą 16 pytań. Odpowiedź na każde pytanie nie powinna przekroczyć 300 znaków.

 11. Informacje o artystach nie będą zawierały adresów, numerów telefonów, ani żadnych innych danych adresowych. Jedyny możliwy kontakt użytkownika informatora z artystą może odbywać się za pośrednictwem witryny internetowej artysty, jeśli taką posiada.

 12. Ostateczną decyzję o umieszczeniu informacji w Twórcach Kultury Torunia podejmuje koordynator projektu.

 13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów i zmian (przedstawionych do autoryzacji) w dostarczanych przez twórców materiałach.

 14. Informator zaopatrzony zostanie w indeksy osobowe i rzeczowe.

 15. Dorobek artystyczny osób związanych z Toruniem w znacznie większym wymiarze może zostać zamieszczony w tworzonej przez ICIMSS witrynie Pictures-bank, której rezultaty będą prezentowane w Europejskiej bibliotece cyfrowej Europeana – http://www.europeana.eu/portal/

 16. Autorzy zastrzegają, że od wszystkich punktów Regulaminu mogą nastąpić nieznaczne, aczkolwiek uzasadnione wyjątki, potwierdzające przyjęte reguły.

   

 

Początek strony