OFERTA

 

AKTUALNO¦CI

 

O NAS

 

BIURO INFORMACJI
O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

 

WYDAWNICTWO

 

PROJEKTY EUROPEJSKIE

 

BIESŁAN

 

ARCHIWUM 1997-2001

 

SZKOLENIA i KURSY

 

INFORMATOR TWÓRCY KULTURY TORUNIA
O informatorze
Regulamin
Formularz ankiety
Przejdź do informatora

 

UNCOMMON CULTURE

 

Media o nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twórcy Kultury Torunia – informator 1980-2010


Projekt dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń

Informator "Twórcy Kultury Torunia 1980-2010" realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, dzięki dofinansowaniu przez Urząd Miasta Torunia. Pracę nad Informatorem, z uwagi na ogromną ilość materiału, zamierzamy prowadzić przez trzy lata. W roku 2009 umieściliśmy w nim biogramy ponad 200 twórców profesjonalnych, którzy w latach 1998-2008 co najmniej przez okres pięcioletni związani byli z Toruniem. Informator daje możliwość zapoznania się z artystyczną biografią twórców, ich dorobkiem (najważniejsze wystawy, spektakle, utwory, prace konserwatorskie) oraz recenzjami czy bibliografią. W Informatorze znajdują się już biogramy aktorów, fotografików, muzyków, plastyków, reżyserów, scenografów tworzących w Toruniu w czasie wzmiankowanego dziesięciolecia. Informator zamieszczony został na witrynie internetowej ICIMSS (http://www.icimss.edu.pl/TKT) oraz pilotażowo na płytach CD. W ciągu następnych dwóch lat będzie on uzupełniany o kolejne biogramy artytstów związanych z Toruniem w latach wcześniejszych, a także osób kierujących instytucjami kultury w ostatnim trzydziestoleciu. W roku 2010 przystępujemy do opracowywania danych dotyczących instytucji kultury, zespołów i amatorskiego ruchu artystycznego. Opisane zostaną także znaczące wydarzenia kulturalne minionego trzydziestolecia.

Dziękujemy twórcom za dotychczasową współpracę i liczymy bardzo na odzew instytucji kultury. To znakomita okazja do podsumowania wieloletniej pracy przedstawicieli kultury Torunia i przypomnienia jak ważną rolę spełniali w edukacji kulturalnej i artystycznej nie tylko młodych mieszkańców miasta. Będziemy też wdzięczni za uwagi i wszelką pomoc w gromadzeniu dorobku nieżyjących twórców kultury oraz tych, którzy powinni znaleźć się w Informatorze.

Aktualny schemat informatora Twórcy Kultury Torunia przedstawia się następująco:

  1. Biogramy twórców;

  2. Bibliografia (ew. fonografia, filmografia itp.);

  3. Wybrane recenzje;

  4. Galeria zdjęć autora - z różnych okresów życia oraz galeria 10 dzieł wybranych przez autora;

  5. Ankieta pół żartem, pół serio. Dziękujemy wszystkim twórcom którzy ją wypełnili za poczucie humoru i dystans do samych siebie.

W drugiej części Informatora zaprezentujemy dzieje instytucji kultury od powstania (do zakończenia działalności w niektórych przypadkach). Pokażemy zmiany jakim ulegały, przedstawimy historię obiektów w których się znajdują. Zaprezentujemy najważniejsze lub najciekawsze wydarzenia kulturalne czy artystyczne w Toruniu w minionym trzydziestoleciu. Przedstawimy ruch amatorski – najbardziej zmienny, ewoluujący i starający się zaspokajać potrzeby twórcze i kulturalne mieszkańców.

 

 

Pocz±tek strony