Remer Jerzy

Konserwator dzieł sztuki, muzeolog

Data urodzenia: 1888

Miejsce urodzenia: Zator, dawny powiat wadowicki.

Data śmierci: 16. 02. 1979, Toruń


Będąc uczniem gimnazjum otrzymał zadanie uporządkowania zbioru rycin i książek w pałacu w Zatorze będącym własnością Potockich. W 1913 r. rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek historia sztuki, jednak jego zainteresowania były znacznie szersze: zajmowała go literatura, filozofia, prehistoria. Napisał dramat Walgierz Wdały sięgający tematyką dziejów IX wieku. Następnie wyjechał na studia do Paryża, Berlina i Monachium. Odbył też naukowe podróże do Francji i Włoch. W 1916 r. został praktykantem w Centralnej Komisji Ochrony Zabytków w Wiedniu, skąd trafił do Krajowego Urzędu Konserwatorskiego w Krakowie. W 1919 r. powołany został na stanowisko konserwatora okręgowego w Częstochowie. Rok później został konserwatorem okręgu kieleckiego, a w 1922 - wileńsko - nowogródzkiego. W 1925 r. powierzono J. Remerowi opracowanie geografii zabytków architektury w Polsce. Założył Centralne Biuro Inwentaryzacji Zabytków Sztuki. Zainicjował badania i prace nad rekonstrukcją zamków w Trokach i Krewie oraz obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. W 1928 r. przeniósł się do Warszawy. Po 2 latach został konserwatorem generalnym. Prowadził też wykłady na warszawskim uniwersytecie. Wspólnie z J. Przeworską opracował program inwentaryzacji zabytków. Tego samego roku pod jego redakcją ukazał się pierwszy numer Ochrony Zabytków. W 1937 r. przeniesiony został do Krakowa. Lata wojny spędził w Warszawie. Po wojnie objął stanowisko konserwatora wojewódzkiego w Bydgoszczy. Współorganizował Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Z jego inicjatywy powstało tu jedyne w Polsce uniwersyteckie Studium zabytkoznawstwa, Konserwatorstwa i Muzealnictwa. W 1948 r. objął stanowisko dyrektora muzeum w Toruniu. Funkcję tę sprawował do 1971 r. czyli do przejścia w wieku 83 lat na emeryturę.


Był aktywnym działaczem Związku Literatów Polskich i Związku Historyków Sztuki i Kultury. Prowadził działalność dydaktyczną, wiele pisał.


Zmarł w Toruniu, pochowany jest na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego.


źródło:


Poklewski Józef, Jerzy Remer (1888-1978) historyk sztuki, konserwator i muzeolog, profesor UMK, w: Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), pod. redakcją Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań-Toruń, 1989


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Zobacz także:

do góry