Międzynarodowy Festiwal Haendlowski

Lata: 2006-2008


Organizatorzy:  Fundacja Muzyki Dawnej CANOR w Toruniu oraz Toruńska Orkiestra Symfoniczna
Kierownictwo Festiwalu: Cezary Zych i Marek Wakarecy
Kierownictwo muzyczne: Ewa i Arkadiusz Golińscy


Miejscem koncertów były zasadniczo Dwór Artusa oraz sala koncertowa Toruńskiego Towarzystwa Naukowego, jednak gościny udzielały też toruńskie kościoły na Starówce. Prezentowano twórczość Jerzego Fryderyka Haendla oraz innych muzyków tego okresu. Specyfiką festiwalu było otwarcie dla publiczności wszystkich prób poprzedzających koncerty.


Zobacz także:

do góry