Studencki Teatrzyk Poezji

Data powstania: 1961


Działał w latach 1961-1965
Założony został przez studentów toruńskiej polonistyki, a prowadził go aktor Jan Tesarz. Teatrzyk zadebiutował programem Polacy nie gęsi, już w pół roku po założeniu. W trakcie juwenaliów w 1960 r. przedstawiono dobrze przyjęty spektakl poświęcony twórczości Józefa Czechowicza.
W 1961 r. Teatrzyk przekształcił się w Studencką Estradę Poezji, powstałą z inicjatywy E. Chart, H. Marzejon i M. Lipińskiego.
Opiekę nad zespołem sprawował aktor H. Majcherek.
Zespół zadebiutował Lirykami Goethego w marcu 1962 r., zaś w trzecim przedstawieniu zaprezentował wiersze nagrodzone podczas II Maja Poetyckiego. Jednak największym sukcesem okazał się program złożony z wierszy CK Norwida.


Skład zespołu: E. Chart, L. Drabik, E. Kisielewska, J. Oleradzka, M. Jordanowski, J. Kozłowski i W. Sawrycki. 


Zobacz także:

do góry