Witt Leon Tomasz

Aktor Teatru im. Wilama Horzycy w latach 1959 - 1976

Data urodzenia: 1934

Miejsce urodzenia: Łabiszyn k. Szubina

Data śmierci: 18. 12. 1977, Koszalin

Debiut:

Konrad w Wiele hałasu o nic Williama Shakespeare’a, reżyseria Andrzej Witkowski, Teatry Ziemi Pomorskiej (scena Bydgoszcz) Bydgoszcz-Toruń, 1957.


W 1950 skończył technikum chemiczne, a trzy lata później Szkołę Instruktorów Teatrów Ochotniczych. Początkowo pracował w charakterze instruktora teatralnego w Powiatowym Domu Kultury w Inowrocławiu. W 1955 rozpoczął studia reżyserskie w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, jednak w 1957 r. naukę przerwał i zaangażował się do Teatru Polskiego w Bydgoszczy. W 1959 przeniósł się do Teatru im. W. Horzycy w Toruniu, a w następnym roku zdał pomyślnie aktorski egzamin eksternistyczny.


Był też reżyserem i głównym wykonawcą Sceny Poetyckiej, Teatru Małych Form, a od 1964 Teatru Propozycji. Zrealizował ponad sześćdziesiąt programów, w większości po¬etyckich. Jako instruktor i wykładowca współpra¬cował z teatralnym ruchem amatorskim.


W 1976 r. przeniósł się do Teatru Bałtyckiego w Koszalinie, gdzie występował do końca życia.


Zobacz także:

do góry