Frycz Jerzy

Konserwator zabytków

Data urodzenia: 1927

Miejsce urodzenia: Lublin

Data śmierci: 18.11. 1985, Toruń

Dyplom: Wydział Sztuk Pięknych, konserwatorstwo, UMK Toruń, 1952 r.


Od 1938 r. do wyzwolenia mieszkał w Lubartowie. W czasie okupacji pracował i zdobywał wiedzę na tajnych kursach. Maturę zdał w Bytomiu w 1946 r., studia rozpoczął w krakowskiej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych, a kontynuował w Toruniu na kierunku konserwatorskim. Zaraz po studiach został wojewódzkim konserwatorem zabytków w Bydgoszczy, a po 2 latach przeniósł się do Pracowni Konserwacji Zabytków (PKZ), gdzie pełnił funkcję konsultanta naukowego. W 1956 r. przyjął propozycję prof. Jerzego Remera i został asystentem w Katedrze Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. W 1967 r. objął stanowisko starszego projektanta w Zakładzie Zagospodarowania Turystycznego, bowiem ciekawiła go adaptacja zabytków dla celów turystycznych.


W 1973 r. uzyskał doktorat na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie pracy Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918.


W tym samym roku powrócił na Wydział Sztuk Pięknych UMK, a w 1977 r. został najpierw kierownikiem Zakładu, następnie prodziekanem i przewodniczącym Rady Instytutu Naukowego w Toruniu, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Związku Polskich Artystów Plastyków.


Zajmował się klasycystyczną architekturą, barokowym malarstwem, urbanistyką i witrażownictwem. Był także terenowym inwentaryzatorem zabytków. Przykładał wagę do popularyzowania wiedzy w różnych kręgach odbiorców. Bywał więc prelegentem, recenzentem, krytykiem artystycznym, organizatorem i scenarzystą wystaw i ekspozycji muzealnych, stałym rzeczoznawcą PKZ.


Pochowany w Toruniu, na cmentarzu przy ul. Gałczyńskiego.


Publikacje:


- Architektura zamków krzyżackich, w: Sztuka pobrzeża Bałtyku, Gdańsk, 1976


- Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795-1918 (oparta na pracy doktorskiej)


- Budownictwo zamkowe na Pomorzu Wschodnim w 2 poł. XIV w. w: Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań, 1978


Bibliografia:


Kalinowski L. Jerzy Frycz (1927-1985), Tygodnik Powszechny, 1985, nr 3, s. 6


Arszyński, Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985) pod red. Mariana Biskupa, PWN, 1989


 


Zobacz także:

do góry