Jamont Bronisław

Artysta malarz

Data urodzenia: 1886

Miejsce urodzenia: Dobudowo k. Lidy (Wileńszczyzna)

Data śmierci: 4.02. 1957, Toruń

Dyplom: Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, 1934


Nauki pobierał równocześnie w gimnazjum klasycznym i szkole rysunkowej. Po maturze rozpoczął studia na wydziale prawa Uniwersytetu w Petersburgu, które przerwał po dwóch latach, by całkowicie poświęcić się sztuce. W 1910 r. powrócił do Wilna i podjął się nauczania rysunku najpierw na dworach, a następnie w Szkole Realnej prowadzonej przez Polską Macierz Szkolną. Był współzałożycielem Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków. W 1928 r. ponownie został studentem, tym razem Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego. Jednocześnie obył podróż do Paryża, Brukseli, Rzymu i Florencji.  W 1931 r. został starszym asystentem w prowadzonej przez Ferdynanda Ruszczyca Katedrze Malarstwa Pejzażowego. Pracował tam do likwidacji Uniwersytetu przez władze litewskie. Po II wojnie światowej przyjechał do Torunia, gdzie należał do grona organizatorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a szczególnie Wydziału Sztuk Pięknych, którego został pierwszym dziekanem. W 1953 r. uzyskał tytuł doktora nauk o sztuce. Bronisław Jamontt wykonał, jak sam obliczył, ponad 100 prac. Tworzył głównie na papierze i tekturze posługując się temperą, gwaszem, akwarelą, rzadko olejem. Od 1951 r. za namową Hoppera i Zarębskiego wykonywał też grafiki. Jego ulubionym tematem były pejzaże. Malował początkowo Wilno, a po wojnie toruńską Starówkę i pejzaż nadwiślański. Najstarsze jego zachowane prace pochodzą z 1909 r. Wielokrotnie brał udział w wystawach, m.in. w Warszawie, Wilnie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli, Hadze, Amsterdamie, Bukareszcie, Kopenhadze, Moskwie, Berlinie, Monachium oraz wielu miastach Stanów Zjednoczonych.


Pochowany na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. Jedna z ulic Rubinkowa nosi jego imię.


Nagrody:
1924 - złoty medal za Pejzaż z kaskadą
1933 - nagroda Senatu USB za obraz Kościół franciszkanów w Wilnie
1934 - nagroda Senatu USB za obraz Cerkiew w Drohobyczu
1936 - srebrny medal w Zachęcie za temperę Dęby
1948 - wyróżnienie w Zachęcie


Odznaczenia:
1930 - Złoty Krzyż Zasługi
1955 - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski


 


Źródło:
- Józef Poklewski, Bronisław Jamontt (1886 - 1957) artysta malarz, profesor UMK w: Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), pod. redakcją Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań-Toruń, 1989


 


Zobacz także:

do góry