Hoppen Jerzy

Malarz, grafik, konserwator dzieł sztuki

Data urodzenia: 1891

Miejsce urodzenia: Kowno

Data śmierci: 4.10. 1969, Toruń

Dyplom: Wydział Sztuk Pięknych USB w Wilnie, 1934


Jerzy Hoppen to także pedagog, historyk sztuki, twórca graficznej "Szkoły wileńskiej". Dzieciństwo i młodość spędził w Kownie.  Po maturze rozpoczął studia artystyczne w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po wybuchu I wojny znalazł się w Petersburgu, gdzie na krótko został studentem wydziału prawa. W 1921 r. rozpoczął studia na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Stefana Batorego, był też dekoratorem w wileńskim teatrze.  W 1925 r. został nauczycielem rysunku i geometrii wykreślnej w gimnazjum im. Lelewela, a w 1927 r. dyrektorem nowo powstałej Szkoły Rzemiosł Różnych. W 1931 r. powołano go na stanowisko adiunkta, a w 1939 r. docenta Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, gdzie kierował zakładem grafiki. Był też wykładowcą w litewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie i pracownikiem Państwowego Muzeum Sztuki. Po II wojnie światowej, wraz z wieloma repatriantami, przeniósł się do Torunia, gdzie został profesorem na Wydziale Sztuk Pięknych i kierownikiem zakładu grafiki. Pełnił tam również funkcje prodziekana i dziekana (1956-1958).


Jerzy Hoppen był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Graficznego, Wileńskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace wystawiał w Wilnie i w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Uczestniczył w wystawach graficznych ogólnopolskich i zagranicznych. Na swoim koncie ma liczne prace graficzne, malarstwo ścienne, portrety oraz wiele prac konserwatorskich. Jest autorem ilustracji książkowych (Bajarz Polski M. Glińskiego, Księżniczka M. Reutówny) oraz ekslibrisów dla bibliotek i osób prywatnych. Wydał 3 teki akwafort Starego Wilna. Wykonał wiele prac z zakresu konserwacji, m.in. malowidła ze sceny Sądu Ostatecznego w kościele św. Janów w Toruniu. Projektował insygnia rektorskie i dziekańskie dla UMK, namalował portrety rektorów toruńskich: Ludwika Kolankowskiego, Henryka Szarskiego i Antoniego Swinarskiego. Prace graficzne Hoppera zakupiły m.in. British Museum w Londynie, Bibliotheque Nationale w Paryżu, Muzeum w Pradze i Kupferstich – Kabinett w Berlinie.


Był popularyzatorem sztuki – napisał ponad 60 artykułów dla wileńskiego Słowa, wygłaszał referaty naukowe poświęcone sztuce. Przez ostatnie 23 lata życia związany był z Toruniem. Tutaj, w 1967 roku,  odbyła się wystawa indywidualna jego prac.


Pochowany na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu.


Nagrody
1923- brązowy medal za portret kobiecy na wystawie w Zachęcie
1929 – srebrny medal za prace graficzne na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu


Bibliografia


- Kazimierz Brakoniecki, Jan Kotłowski, Lech Lechowicz Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945, Olsztyn 1989


Źródło:


- Józef Poklewski, Jerzy Hoppen (1891 - 1969) artysta malarz, grafik, profesor UMK, w: Toruńscy twórcy nauki i kultury (1945-1985), pod. redakcją Mariana Biskupa i Andrzeja Gizińskiego, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa-Poznań-Toruń, 1989


- wikipedia


 


Zobacz także:

do góry