Inscenizacje zamkowe

Lata: od 2010 r.

Adres: Przedzamcze 3

Telefon: 56 621 08 89

Adres WWW: http://www.zamek.torun.pl/_portal/


Inscenizacje zamkowe to cykl 4 imprez plenerowych organizowanych w ruinach zamku krzyżackiego od 2010 r.


Pomysł inscenizacji zamkowych powstał w roku 2009. Pierwotnie głównym zamiarem  imprez było przekazanie widzowi kultury czasów średniowiecza, jednakże w miarę upływu czasu przekształciły się one w przygotowywane z wielkim rozmachem widowiska historyczne pokazujące przełomowe dla historii Torunia, Polski czy Europy wydarzenia. Wszystkie widowiska przede wszystkim przedstawiają dzieje stosunków polsko - krzyżackich czy epizody z historii Zakonu w sposób przystępny, zrozumiały, niekiedy zabawny, jednakże zawsze z dbałością o najdrobniejsze szczegóły odzwierciedlające realia epoki średniowiecznej. Widowiska zawsze oparte są na źródłach historycznych i nie skupiają się jedynie na podaniu zaistniałego w przeszłości faktu, ale podają  przyczyny i skutki danego wydarzenia. Innymi słowy inscenizacje zamkowe to przedstawienia teatralne pokazujące średniowieczną rzeczywistość bez przebarwień czy stereotypów historycznych i opowiedziane w sposób ciekawy dla uczestnika. W przedstawieniach zwykle bierze udział około 200 aktorów i statystów.


Zobacz także:

do góry
Inscenizacje


Inscenizacje z roku 2010