Kotłowski Jan

1337155021kotlowski.jpg

historyk sztuki, muzeolog, bibliotekarz

Data urodzenia: 1953 r.

Miejsce urodzenia: Ślesin

Dyplom: Wydział Sztuk Pięknych UMK, 1981 r.; Podyplomowe Studia na Wydziale Historycznym UMK, 2009 r.


Urodził się 23 marca 1953 w Ślesinie (woj. konińskie). Po ukończeniu Technikum Mechaniczno-Elektrycznego w Koninie i krótkiej pracy zarobkowej podjął studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, które ukończył w 1981 r. uzyskując tytuł magistra konserwatorstwa i muzealnictwa. W 2009 r. uzyskał dyplom z zakresu Infobrokerstwa i Zarządzania Informacją wydany przez Podyplomowe Studia na Wydziale Historycznym UMK.


Od ukończeniu studiów pracuje w Bibliotece Uniwersyteckiej UMK, w Oddziale (później Sekcji) Zbiorów Graficznych, zwanym także Gabinetem Sztuki – od 1988 r. jako kierownik (od 2006, po reorganizacji Oddziału Zbiorów Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej) jako kustosz Sekcji Zbiorów Graficznych. W pracy zawodowej i naukowej zajmuje się historią sztuki nowoczesnej, głównie grafiką artystyczną i ilustracją, ekslibrisami, dawnymi pocztówkami, sztuką i życiem artystycznym Wilna okresu międzywojennego oraz sztuką i kulturą Torunia. W związku z pracą naukową realizował krótkoterminowe pobyty naukowe w bibliotekach zagranicznych, wśród których między innymi były: Wilno 1988 (i w latach następnych), Monachium 1989, Heidelberg 1989, Darmstadt 1990, Schwerin 1994, Oldenburg 1996, Marburg 1997.


Jest kuratorem kilkudziesięciu wystaw w Toruniu prezentowanych głównie w Bibliotece  Uniwersyteckiej, ale także w Muzeum Uniwersyteckim, Muzeum Okręgowym, Dworze Artusa i Towarzystwie Naukowym. Ponadto realizował także wystawy w innych miastach w Polsce i zagranicą. Wśród miejsc wystaw były Muzeum Mazowieckie w Płocku, Muzeum w Grudziądzu, BWA w Olsztynie oraz Biblioteka Narodowa w Warszawie. Natomiast zagraniczne wystawy prezentowane były na Litwie  (Wilno, Kowno, Kłajpeda, Kiejdany) i w zaprzyjaźnionych bibliotekach niemieckich w takich miastach jak Oldenburg, Bamberg, Marburg, Berlin, Getynga i in.


Członkostwo w organizacjach:
Stowarzyszenie Historyków Sztuki (przez kilka lat członek Zarz. Oddz. Toruń);
Towarzystwo Bibliofilów im. J. Lelewela Toruń


Nagrody, wyróżnienia:
2001 - Ministerstwa Edukacji Narodowej RP;
2001 – Nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za rok 2000, w dziedzinie nauki 2001;
2002 – Nagroda Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
Oraz kilka nagród i wyróżnień Rektora UMK


Zobacz także:

do góry
Publikacje


Wystawyna wystawie z rodziną


na wystawie z rodziną


Na wystawie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu


W magazynie Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu


Z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej Stefanem Czają w Trokach