Jarzębowski Leonard

1334746236jarzebowski-zdjecie1.jpg

Filolog klasyczny, nauczyciel, bibliotekarz, bibliofil, historyk drukarstwa toruńskiego, znawca kodeksów rękopiśmiennych i starych druków

Data urodzenia: 6. XI. 1913

Miejsce urodzenia: Brodnica

Data śmierci: 7. IV. 2007

Dyplom: 1936 – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu


Leonard Jarzębowski urodził się w Brodnicy. W 1936 ukończył na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu studia filozoficzne w zakresie filologii klasycznej, następnie pedagogiki, studiował też polonistykę.  W 1939 roku otrzymał dyplom nauczyciela szkoły średniej, uprawniający do nauczania łaciny i historii starożytnej.

Po wojnie w 1945 przybył do Torunia i został zatrudniony jako nauczyciel łaciny w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Mikołaja Kopernika. Jednocześnie starał się o pracę w Bibliotece Uniwersyteckiej, gdzie został zatrudniony  w marcu 1946 r.  jako bezpłatny praktykant. Zajmował się wówczas m.in. porządkowaniem zwożonych do biblioteki tzw. księgozbiorów zabezpieczonych. Pełny etat otrzymał w 1948 r.

Swoje umiejętności bibliotekarskie doskonalił na różnych kursach zawodowych.

W 1948  i 1950 ukończył kursy w Bibliotece Jagiellońskiej,  m.in. w zakresie opracowywania średniowiecznych kodeksów rękopiśmiennych. W Bibliotece UMK przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej od asystenta bibliotecznego do st. kustosza dyplomowanego. Od 1960 r. był kierownikiem Oddziału Starych Druków; w tym okresie kontynuował pracę, zapoczątkowaną przez swojego poprzednika Stanisława Lisowskiego, dotyczącą inwentarza inkunabułów Biblioteki UMK.

Był  autorem wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych dotyczących historii książki, bibliotek i drukarstwa w Toruniu, na Pomorzu oraz na Warmii.

Opublikował ok. 30 pozycji bibliograficznych.  Były to m.in. „Druki toruńskie XVI wieku" (1969), „Księgozbiór Biblioteki Chełmińskiej. Jego pochodzenie i losy", ,,Fragmenty trzeciego wydania katechizmu Seklucjana z 1556".


Był autorem licznych biogramów do ,,Słownika pracowników książki polskiej", „Rocznika Toruńskiego (1979, s. 97-105) i do publikacji „Wybitni Ludzie Torunia” (1982).
W rękopisie pozostawił materiały do katalogu druków toruńskich XVII wieku.
Przygotowywał w Bibliotece UMK wystawy z wykorzystaniem starych druków i rękopisów;
Wykładał historię książki na kierunku Bibliotekoznawstwo w UMK.
Był również tłumaczem a także twórcą poezji okolicznościowej.

Członkostwo w organizacjach:

Towarzystwo Bibliofilów im. Joachima Lelewela,
Towarzystwo Naukowe w Toruniu,
Polskie Towarzystwo Filologicznego
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Nagrody, wyróżnienia:

Medal 10-lecia
Złoty Krzyż Zasługi (1973)
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1988).

Bibliografia:

M. Strutyńska : Leonard Jarzębowski (1913-2007) : znawca i miłośnik książki. - Folia Toruniensia 2007 T. 7 s. 133-138
Leonard Jarzębowski. W: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-2004 : materiały do bibliografii / pod red. Sławomira Kalembki. - Toruń, 1995 s. 297


Zobacz także:

do góry