Derkowska Aneta


Nauczycielka przedmiotów ogólnomuzycznych w ZSM w Toruniu. Jest również doktorantką Katedry Muzykologii UAM w Poznaniu. Autorka wielu artykułów i recenzji muzycznych zamieszczanych na łamach czasopism muzycznych "Twoja Muza" i "Ruch Muzyczny", z którymi na stałe współpracuje, napisała książkę "Muzyka i słowo w twórczości Bernadetty Matuszczak". Jest sekretarzem Towarzystwa Bachowskiego w Toruniu, prowadziła szereg koncertów na scenach toruńskich i poza nimi. Jest autorką wielu wystąpień na sesjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym.


Zobacz także:

do góry