Zimna Dorota


Dorota Zimna ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. Urszuli Bartkiewicz, następnie Podyplomowe Studium Instrumentalistyki również w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uczestniczyła w klawesynowych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Nicolasa Parle'a, Andreasa Böttichera, Marka Krolla, Liliannę Stawarz, Alinę Ratkowską, oraz w kursach dla zespołów muzyki dawnej prowadzonych m.in. przez Paolo Pandolfo, Williama Cartera, Jane Gover. Była koordynatorem projektu naukowo-badawczego "Zapomniane dziedzictwo", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt, mający na celu digitalizację i rekonstrukcję zapomnianych dzieł znajdujących się w polskich archiwach kościelnych, w 2005 r. został nominowany do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W 2008 r. uczestniczyła w pracach nad publikacją nutową "Polska muzyka klawiszowa. Z Wydawnictwa Józefa Elsnera" na klawesyn lub fortepian pod redakcją Urszuli Bartkiewicz.


Od 2005 roku jest wykładowcą w Zakładzie Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, od 2007r. wykładowcą Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej. Występuje jako solistka i kameralistka. Jest członkiem zespołu muzyki dawnej Laboratoire de la Musique.

Dorota Zimna ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie klawesynu prof. Urszuli Bartkiewicz, następnie Podyplomowe Studium Instrumentalistyki również w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Uczestniczyła w klawesynowych kursach mistrzowskich prowadzonych przez Nicolasa Parle'a, Andreasa Böttichera, Marka Krolla, Liliannę Stawarz, Alinę Ratkowską, oraz w kursach dla zespołów muzyki dawnej prowadzonych m.in. przez Paolo Pandolfo, Williama Cartera, Jane Gover. Była koordynatorem projektu naukowo-badawczego "Zapomniane dziedzictwo", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt, mający na celu digitalizację i rekonstrukcję zapomnianych dzieł znajdujących się w polskich archiwach kościelnych, w 2005 r. został nominowany do Nagrody Naukowej Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W 2008 r. uczestniczyła w pracach nad publikacją nutową "Polska muzyka klawiszowa. Z Wydawnictwa Józefa Elsnera" na klawesyn lub fortepian pod redakcją Urszuli Bartkiewicz.
Od 2005 roku jest wykładowcą w Zakładzie Klawesynu, Organów i Muzyki Dawnej Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, od 2007r. wykładowcą Letnich Kursów Metodycznych Muzyki Dawnej. Występuje jako solistka i kameralistka. Jest członkiem zespołu muzyki dawnej Laboratoire de la Musique.


Zobacz także:

do góry