Triennale Małych Form Malarskich

Lata: od 1988 r.


Triennale Małych Form Malarskich jest ogólnopolską imprezą organizowaną przez Galerię Sztuki "Wozownia". Pierwszy konkurs miał miejsce w 1988 r. i do 2009 r. funkcjonował jako Biennale (zmiana nazwy powstała z potrzeby większego przedziału czasowego pomiędzy kolejnymi edycjami). Przegląd adresowany do profesjonalnych artystów plastyków jest imprezą prezentującą poszukiwania i osiągnięcia w dziedzinie twórczości malarskiej. Organizatorzy pozostawiają uczestnikom pełną swobodę w wyborze techniki, jednocześnie wymagają prac innowacyjnych, niekonwencjonalnych, odważnych, wobec których nie można przejść obojętnie. Jedynym ograniczeniem narzuconym uczetnikom jest format prac, który nie może przekraczać 600 cm kw.


Zobacz także:
Galeria Sztuki "Wozownia"

do góry