Saar-Kozłowska Alicja


Alicja Saar-Kozłowska - historyk sztuki, muzeolog, od 1983 wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w Zakładzie Muzealnictwa Instytutu Zabytkoznawstwa i konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych, członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Międzynarodowego Centrum Zarządzania Informacją. W roku 1996, za całokształt badań nad rodziną Wazów w Polsce i Szwecji, została uhonorowana przez Jego Wysokość Króla Szwecji Karola XVI Gustawa Medalem Gwiazdy Polarnej.


Prowadzone zajęcia: m. in. historia sztuki nowożytnej polskiej i powszechnej, zabytkoznawstwo rzeźby ze szczególnym uwzględnieniem technik rzeźbiarskich, wystawiennictwo muzealne, historia doktryn artystycznych, emblematyka i ikonologia. W przygotowaniu rozprawa Pomnik grobowy Anny Wazówny. Historia, znaczenie symboliczne i zagadnienia konserwatorskie.


Szczególnym polem zainteresowań naukowych Alicji Saar-Kozłowskiej jest biografia Anny Wazówny (1568-1624, pochowana w Toruniu), córki króla Jana III Wazy i Katarzyny Jagiellonki, wnuczki Gustawa I Wazy, Zygmunta Starego i Bony Sforzy.


Była organizatorem uroczystego powtórnego pogrzebu Królewny Anny Wazówny, który był jednocześnie zamknięciem obchodów 350 rocznicy Colloquium Charitativum 15 października 1995 roku w kościele Wniebowzięcia NMP w Toruniu. W pogrzebie wzięli udział hierarchowie kościoła katolickiego i kościołów protestanckich Polski i Szwecji; obecny był przedstawiciel Ojca Świętego, kardynał Edward Cassidy oraz Nuncjusz Apostolski, abp Józef Kowalczyk, ponadto politycy, uczeni, ludzie świata kultury.


Wybrane publikacje na temat rodziny Wazów: • Geneza fundacji pomnika grobowego Anny Wazówny w Kościele NP Marii w Toruniu, [w:] Sztuka Torunia i Ziemi Chełmińskiej 1233-1815, red. Józef Poklewski, Warszawa-Poznań-Toruń 1986, ss. 159-179.

 • Przygotowania przed powtórnym pochówkiem Królewny Anny Wazówny w Kościele WNP Marii w Toruniu, "Przegląd Regionalny" R. I/1995, Nr 2, s. 79-111.

 • Infantka Szwecji i Polski. Anna Wazówna 1568-1625. Legenda i rzeczywistość, Toruń 1995, s. 189.

 • Colloquium Charitativum Secundum i pochówek Anny Wazówny. Obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w Toruniu (12-15 października 1995 r.), "Rocznik Toruński" t. 23/1996, ss. 207-218.

 • Toruńskie obchody Międzynarodowego Roku Tolerancji w 1995 roku. Colloquium Charitativum i pochówek Anny Wazówny, "Przegląd Regionalny" R. II/1996, Toruń 1997, nr 1, ss. 99-155.

 • Remembrance of Swedish-Polish History, "Livrustkammaren". Journal of the Royal Armoury 1995-96, Stockholm 1997, ss. 87-136 (biografia Anny Wazówny i relacja z jej ponownego pochówku w 1995 r.).

 • Śmierć i problemy pochówku Anny Wazówny w Brodnicy, "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo XXVII - Nauki Humanistyczno-Społeczne" Toruń 1996, z. 298, ss. 45-94.

 • Napisy na pomniku grobowym królewny Anny Wazówny w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Toruniu. Pytanie o granice interpretacji [w:] Inskrypcje toruńskie, red. Irena Sawicka, Toruń 1999, ss. 115-165.

 • Anna Vasas ar i Polen. Bildrag till forskningen om prinsessans personlighet, "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, ss. 1-18.

 • Dwie wystawy poświęcone rodzinie Wazów w Szwecji, "Acta Sueco-Polonica" 7/1998, Uppsala 1999, ss. 167-168.

 • Polskie lata Anny Wazówny. Przyczynek do badań nad osobowością postaci w świetle nowo poznanych źródeł, "Almanach Historyczny" t. 3, 2001, ss. 40-71.

 • Historia fundacji i rekonstrukcje pomnika grobowego króla Jana III w katedrze w Uppsali. Przyczynek do badań nad twórczością Willema van den Blocka, [w:] Stosunki Polsko-Szwedzkie w epoce nowożytnej. Materiały Sesji, Warszawa, grudzień 1999, Zamek Królewski w Warszawie, Warszawa 2001, ss. 63-106.

 • Princess Anna Vasa. En extraordinary woman in Swedish and Polish history, [w:] The Vasa Dynasty and the Baltic Region. Politics, Religion and Culture 1560-1660, Kalmar Castle, 2003, ss. 39-50.

 • Klejnoty Anny Wazówny w jej wizerunku nagrobnym w Toruniu, [w:] Biżuteria w Polsce. Amulet - znak - klejnot, Materiały z IV sesji Naukowej zorganizowanej przez Toruński Oddział Historyków Sztuki oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. w Gdańsku w dniach 6-7 marca 2003 roku, red. Katarzyna Kluczwajd, Toruń 2003, ss. 56-68, 184-188.

 • Anna Wazówna - "Królowa Botaniki Polskiej". Mądra królewna w historii staropolskiej medycyny, [w:] Album Amicorum. Między Wilnem a Toruniem. Księga pamiątkowa dedykowana prof. Józefowi Poklewskiemu, Toruń 2008, ss. 303-319.


Zobacz także:

do góry