Krełowska Danuta

1328103023untitled.jpg

Bibliotekarz

Data urodzenia: 26 X 1946

Miejsce urodzenia: Włocławek

Dyplom: 1969 - filologia polska, UMK; 1973 - Podyplomowe Studia z Zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, UAM, Poznań


Urodziła się 26 października 1946 roku we Włocławku jako córka Ireny i Teodora Filipiaków. Zainteresowania humanistyczne przejawiała już w szkole podstawowej. Wtedy to zaczęła tworzyć różnego rodzaju opowiadania i wręcz całe sagi - najczęściej o zwierzętach. W miarę dorastania jej "utwory" stawały się coraz bardziej wzruszające i przypominały wspaniałe wzorce zaczerpnięte z Mniszkówny. Na szczęście dla niej i przyszłych czytelników, porzuciła twórczość literacką i kontynuując tradycję rodzinną, rozpoczęła studia na polonistyce (ojciec i ciotka byli przedwojennymi dziennikarzami), do "Dziennika Kujawskiego" pisywała też często jej babcia – długoletnia radna miasta Włocławka.
Jeszcze na studiach, słusznie zresztą myśląc, że literatura i gwiazdy blisko ze sobą sąsiadują, wyszła za mąż za astronoma – Jacka Krełowskiego.
Po ukończeniu studiów – filologii polskiej na UMK, rozpoczęła pracę w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej, połączonej potem z Książnicą Miejską. Już pracując, zaocznie ukończyła Podyplomowe Studia z Zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na UAM w Poznaniu.
W Książnicy pracowała w kilku działach, między innymi: instrukcyjno-metodycznym, informacyjno-bibliograficznym, zaś odchodząc w 2005 roku na emeryturę, była zastępcą dyrektora Książnicy Kopernikańskiej.
Przez okres 9 lat prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu literatury polskiej i obcej na Zaocznym Pomaturalnym Studium Bibliotekarskim w Toruniu, a przez 5 lat - wykłady na I i II roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej na UMK. Zajęcia te dotyczyły roli literatury pięknej w pracy bibliotekarza oraz zarządzania biblioteką.
Gdyby dziś mogła powrócić do któregoś z etapów swojego życia zawodowego, z pewnością wróciłaby do pracy w dziale informacyjno-bibliograficznym. Wiele satysfakcji sprawiały jej opracowywane kwerendy, liczne prelekcje przygotowywane dla bibliotekarzy terenowych, kontakt z ciekawymi ludźmi i interesującymi problemami...


Członkostwo w organizacjach:


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Nagrody, wyróżnienia:


- Srebrny Krzyż Zasługi
- Zasłużony Działacz Kultury


Wystawy lub inna działalność:


Zorganizowała na terenie Książnicy Kopernikańskiej szereg wystaw popularyzujących literaturę piękną i oprowadzała po nich liczne rzesze czytelników. Wystawom zwykle towarzyszyły prelekcje dotyczące tematu, o którym traktowały ekspozycje; prelekcje przeznaczone były dla bibliotekarzy terenowych, uczniów szkół średnich, a także często dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku i słuchaczy Letniej Szkoły Języka Polskiego.


Zobacz także:

do góry