Tujakowski Alojzy

Bibliotekarz, pedagog, działacz społeczny. Dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w latach 1954-1980

Data urodzenia: 1914

Miejsce urodzenia: Wileńszczyzna

Data śmierci: 1992


Alojzy Tujakowski urodził się w 1914 r. Po zakończeniu II wojny światowej przyjechał w sierpniu 1945 r. do Torunia, gdzie od 1954 r. do 1980 r. pełnił funkcję dyrektora Książnicy Kopernikańskiej, a od 1975 r. Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej im. Mikołaja Kopernika. Dzięki niemu rozbudowano sieć bibliotek na terenie całego Torunia oraz zbudowano nowy gmach Książnicy przy ul. Słowackiego 8. Tujakowski był także autorem książki wydanej z okazji 400-lecia drukarstwa w Toruniu: "Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na Pomorzu" (Toruń, 1970). Dzięki współpracy z wybitnym grafikiem Zygfrydem Gardzielewskim zorganizował Oficynę Drukarską, dzięki której mógł realizować własne inicjatywy wydawnicze. Był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu, Toruńskiego Towarzystwa Kultury, Towarzystwa Miłośników Torunia, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Towarzystwa Teatru, Towarzystwa Bibliofilów, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Komisji Egzaminacyjnej dla bibliotekarzy dyplomowanych i Rady Naukowej Biblioteki Narodowej.


Zobacz także:

do góry