Wyszomirska Krystyna

Bibliotekarz, kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Kopernikańskiej

Data urodzenia: 1955 r.

Miejsce urodzenia: Działdowo

Dyplom: 1980 - filologia klasyczna, UMK; 2000 - Podyplomowe Studium Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMK


W Książnicy zatrudniona od 1993 roku. Tuż po studiach rozpoczęła pracę w Katedrze Filologii Klasycznej jako bibliotekarz i sekretarka.
Później był Słownik Polszczyzny XVI wieku. Zbiory specjalne (starodruki, rękopisy, kartografia i dżs, czyli dokumenty życia społecznego) to jej nie tylko zawodowa pasja. Ulubioną książką będącą źródłem nieustającej inspiracji jest Książka w Toruniu do roku 1793. Zarys dziejów Zygmunta Mocarskiego – toruńskiego bibliotekarza, założyciela, organizatora i dyrektora Książnicy Kopernikańskiej. Organizatorka wielu wystaw. W latach 1997-2007 prowadziła wykłady z historii książki dla studentów III roku Konserwacji Papieru i Skóry UMK.
Miłośniczka długich spacerów oraz odkrywania urokliwych zakątków w plenerze.


Zobacz także:

do góry