Kozarzewski Marcin

Dyplom: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych


Ukończył studia w zakresie konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Praktyki zawodowe i  naukowe odbył w Wyższym Instytucie Sztuki w Sofii (1976 i 1984) oraz w Opificio Pietre Dure we Florencji (1986).
W latach 1980-1987 był asystentem i starszym asystentem prowadzącym pracownię konserwacji malarstwa ściennego w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W latach 1991-1995 pełnił funkcję zastępcy kierownika polskiego zespołu konserwującego Panoramę Feszty w Ópusztaszer (Węgry). Od 1996 jest wykładowcą w Katedrze Konserwacji Malarstwa Sztalugowego i Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W latach 2001-2004 był udziałowcem i dyrektorem Arkore - Agencji Rozwoju Konserwacji-Restauracji w Łodzi. Ponadto w latach 2001-2003 pracował jako konsultant firmy Aswan Est. for Construction and Reconstruction w Kairze (Egipt). W listopadzie 2004 reaktywował samodzielną działalność gospodarczą jako firma Monument Service. Jest członkiem IIC oraz ICOM, w latach 1997-2004 był rzeczoznawcą Ministra Kultury.

Realizacje konserwatorskie z okresu toruńskiego:
1982-84 – Gdańsk, kościół pw. św. Mikołaja, konserwacja i restauracja malowidła Sceny Pasyjne z ok. 1425 r.
1984-88 – Nysa, kościół pw. śś. Piotra i Pawła, konserwacja i restauracja wnętrza
1982-84 – Gdańsk, kościół pw. NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych z kaplicy św. Jakuba
1983-85 – Gdańsk, kościół pw. NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych z kaplicy św. Jerzego
1988-89 – Toruń, kościół pw. NMP, konserwacja i restauracja malowideł ściennych Mistrza Wielkich Figur z ok. 1380 r.


Zobacz także:

do góry