Broniewicz Lucjan Józef

1327966072broniewicz3.jpg

dyrektor Planetarium

Data urodzenia: 20 kwietnia 1961

Miejsce urodzenia: w Bielawach

Data śmierci: 7 maja 2011 w Bydgoszczy

Dyplom: 1986 - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Nauk Historycznych


Ukończył szkołę podstawową w Piechcinie.  W 1986 r. otrzymał dyplom ukończenia studiów na kierunku historia, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył też podyplomowe studia w zakresie zarządzania na UMK (1991).

Po ukończeniu studiów na wydziale historycznym UMK rozpoczął w 1987 r. w Instytucie Nauk Społecznych UMK, a od roku 1990 w Zakładzie Historii Oświaty i Wychowania.
1 lipca 1993 objął stanowiska dyrektora zarządzającego Planetarium im. Władysława Dziewulskiego, nad którego rozwojem pracował aż do śmierci. Został pochowany na cmentarzu na Koniuchach.

Ponadto był członkiem Rady Prezydenta miasta Torunia, członkiem Rady Programowej Toruńskiego Festiwalu Nauki i Sztuki, pierwszym dyrektorem Lokalnej Organizacji Turystycznej w Toruniu (2004). Od 2009 r. wszedł do Rady Programowej tworzonego w Toruniu Centrum Nowoczesności i Rady Programowej portalu Nicolaus Copernicus Thorunensis. Uczestniczył również w zespołach roboczych związanych ze strategią rozwoju miasta, rozwojem turystyki i jej promocją.

Nagrody i odznaczenia:
1996 – Nagroda Prezydenta Miasta Torunia
2000 –  Złota Kareta "Nowości"
2003 – Feliks "Gazety Wyborczej"
2004 – Medale Thorunium
2011 – Złoty Krzyż Zasługi (pośmiertnie)


Zobacz także:

do góry