Siewkowski Michał

Data urodzenia: 7 IV 1957

Miejsce urodzenia: Inowrocław


Absolwent filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Badacz twórczości Stanisława Swena Czachorowskiego (poświęcił mu doktorat, obroniony w 2003 r. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu). Prócz pracy badawczej zajmuje się też twórczością poetycką, publikując swe wiersze w wielu czasopismach kulturalnych. Swoje wiersze drukował w "Autografie", "Faktach", "Hydrze", "Gazecie Wyborczej", "Kulturze", "Literaturze", "Potopie", "Przeglądzie Artystyczno-Literackim", "Radarze", "Toposie", "Tygodniku Kulturalnym", "Więzi". Twórczości plastycznej i poetyckiej Ryszarda Milczewskiego-Bruno poświęcił książkę "Rysunek zapomnianego wiersza" (Toruń 2010). Wydał książkę pod tytułem Nie ma ludzi poświęconą zagadnieniom sztuki, edukacji i kultury w publicystyce Stefana Kołaczkowskiego.
Jest kierownikiem działu poezji w toruńskim kwartalniku „Literatura” oraz starszym wizytatorem Kujawsko-Pomorskiego Kuratorium Oświaty. Jest także członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich od 1992 roku, od 2007 r. pełni funkcję wiceprezesa toruńskiego Klubu SPP.


Zobacz także:

do góry