Tumult Toruński ’89 – "Sztuka poza centrum”

Lata: 1989


Tumult Toruński ’89 – "Sztuka poza centrum” - była to wystawa prac wszystkich absolwentów uczelni toruńskiej.
"Tumult Toruński" był ważnym elementem, który zintegrował plastyków w roku 1989. Wystawa została zorganizowana przez Leszka Kuczę i Marka Żydowicza. Wydarzenie nadzwyczajne, nieporównywalne przez swoją wyjatkowość ze zderzeniami w innych srodowiskach plastycznych. było to wydarzenie integrujące przez to, że umożliwiało prezentację dorobku bardzo odmiennym twórcom, o różnych estetykach, ideologiach artystycznych i o różnym poziomie twórczości. "Tumult Toruński '89" był w Polsce po stanie wojennym chyba pierwszą wystawą, w któej sztuka i postawy artystów sytuowały się ponad podziałami politycznymi, formalnymi i pokoleniowymi. Wspaniałe było to, że artyści niezwykle poważnie potraktowali swój udział w tej imprezie. Wielu pomagało, niektórzy sami wieszali i ustawiali swoje prace, inni jeszcze w przededniu otwarcia wystawy przynosili nowe dzieła. niektórym twórcom "Tumult '89" pomógł sie otworzyć, odkryć przed swiatem, innym zaspokoił potrzebę artystycznej konfrontacji. choc kilku znaczących twórców nie wzieło udziału w tym wydarzneiu, to ci którzy uczestniczyli dobrze reprezentowali Toruń. o tym, że "Tumult '89" był imprezą naprawdę potrzebną i to nie tylko artystom, swiadczyły najlepiej tłumy odwiedzajace wystawę. stanowiła ona bowiem artystyczne spotkanie - twórców i publicznosci, co podważyło tu i ówdzie, ze sztuka nie wzbudzała szerszego zainteresowania.
Po wystawie wydano katalog „Tumult Toruński 1989. Sztuka poza centrum” z tekstem autorstwa Marka Żydowicza.


Zobacz także:
Żydowicz , Marek

do góry