Drążkowski Hubert

1327947280schowek-1.jpg

konserwator zabytków

Data urodzenia: 1932

Dyplom: 1959 - Wydział Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, kierunek Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, specjalizacja technologia i techniki sztuk plastycznych

Adres WWW: http://www.zpap-torun.tanihost.com/art/DrazkowskiHubert/dh_tw.htm


Wykształcenie:


Liceum Fotografii i Sztuk Plastycznych w Gdyni w 1951 r. Studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Wydział Sztuk Pięknych, kierunek Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo, specjalizacja technologia i techniki sztuk plastycznych, magister – absolutorium 1956 r., dyplom nr 243 w 1959 r., studium podyplomowe konserwacji malarstwa i rzeźby polichromowanej nr 51 w 1978 r., kurs konserwatorski na Uniwersytecie w Vesprem (Węgry).Praca zawodowa:


Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków Oddz. Warszawa, Zakład Toruń 1956-1959 – konserwator. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Sztuk Pięknych, Zakład Konserwacji Zabytków Ruchomych – asystent, Katedra Technologii i Technik Sztuk Plastycznych – st. asystent (1959-1965) – (doc. K. Kwiatkowski, doc. L. Torwirt). Muzeum Etnograficzne w Toruniu – kierownik pracowni konserwatorskiej (1965-1970) – (dyr. Prof. M. Prüferowa). Państwowe Pracownie Konserwacji Zabytków – gł. konserwator w Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki. Do 1996 r. Pracownia Konserwacji Zabytków spółka z o.o. – gł. konserwator.Ważniejsze realizacje:


- Konserwacja malowideł ściennych w kościele św. Jakuba w Toruniu w 1956 r. – praca zespołowa
- konserwacja malowideł ściennych w pałacu w Dobrzycy – praca zespołowa
- kierownik prac przy konserwacji malowideł ściennych w kościele parafialnym w Ostrzeszowie
- kierownik obozu praktyk studenckich przy konserwacji malowideł ściennych w kościele parafialnym w Krajence
- kierownik obozu praktyk studenckich przy konserwacji polichromii ściennej w katedrze w Kamieniu Pomorskim
- konserwacja malarstwa w Auli Leopoldina – Wrocław
- kierownik prac badawczych, odkrywkowych w nawach i na sklepieniu naw a także na filarach w kościele św. Janów w Toruniu
- kierownik prac przy konserwacji sgraffita na Starym Mieście w Warszawie
- konserwacja portretu Mikołaja Kopernika z kaplicy w kościele św. Janów w Toruniu
- konserwacja portretu Majki Mortęskiej z Muzeum Pomorskiego w Toruniu
- transfer polichromii ściennej Panorama Włocławka z kamienicy mieszczańskiej do Muzeum Historycznego Włocławka
- kierownik zespołu przy konserwacji Panoramy Racławickiej we Wrocławiu
- konserwacja polichromii w Dworze Artusa w Toruniu – Sala Wielka, Sala Srebrna i Malinowa – praca zespołowa
- konserwacja polichromowanych stropów drewnianych w kamienicach mieszczańskich w Toruniu
- liczne prace konserwatorskie w krajach europejskich m. in. przy malowidłach ściennych, polichromiach na drewnie, transferach malowideł ściennych, konsultacjach, ekspertyzach (Niemcy, Słowacja, Rosja, Estonia, Łotwa).
Inspektor nadzoru ds. Zabytków Ruchomych Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Bydgoszczy, Inspektor Nadzoru Miejskiego Konserwatora Zabytków w Toruniu (1997).


Nagrody:


1979 - Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami
1979 - Medal Miasta Getyngi
1981 - Srebrna Odznaka PKZ
1984 - Odznaczenie Budowniczemu Zamku Królewskiego
1985 - Medal Konserwatorowi Panoramy Racławickiej
1985 - Srebrny Krzyż Zasługi
- Medal XXXV-lecia PKZ, Listy Pochwalne i Gratulacyjne P.P. PKZ w Warszawie.


Członkostwo w organizacjach:


Członek ZPAP od 05. 04. 1983 r., nr leg. 13923.


Zobacz także:

do góry