Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu

Data powstania: 5 IX 1982

Adres: ul. B. Malinowskiego 8c/41, 87-100 Toruń

Telefon: 56 471 1910 (prezes), 56 623 5857 (dyrektor artystyczny)

Adres WWW: http://stomus.wordpress.com


Chór Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu utworzony został 5 września 1982 r. przy parafii św. Maksymiliana w Toruniu. 22 listopada 1985 r. dokonano wyboru władz statutowych chóru na czele z prezesem Bernardem Czajkowskim. W pierwszym dziesięcioleciu zespół uświetniał uroczystości parafialne, co wynikało z obowiązków i programu działania przyjętych na zebraniu założycielskim i później realizowanych. Ponadto chór śpiewał także w innych miastach Polski, m. in. w 1988 r. z okazji nawiedzenia Torunia przez Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej śpiewał z Toruńską Orkiestrą Kameralną na koncercie pieśni maryjnej, a w 1989 r. odbył podróż z programem artystycznym do Lwowa. Do momentu nowego podziału administracyjnego Kościoła w Polsce (marzec 1992 r.) aktywnie uczestniczył w corocznych Przeglądach Chórów Kościelnych zyskując pochlebne recenzje i uznanie.


Lata 1992-1997 to okres wzmożonej działalności koncertowej, całkowitej przebudowy repertuaru z mocnym akcentem na utwory koncertowe oraz powiększenie składu śpiewającego. Tendencje te uwidoczniły się już od koncertu jubileuszowego X-lecia działalności w 1992 r. Chór brał udział w Przeglądach Zespołów Chóralnych Diecezji Włocławskiej, śpiewał na liturgii mszy św. transmitowanych przez Polskie Radio i Radio Maryja, czynnie włączył się w inaugurację Roku Kulturalnego 1993 w Toruniu. Zespół śpiewał także w czasie uroczystości związanych z Międzynarodowym Rokiem Kolbiańskim 1994, a także wziął udział w Turnieju o Puchar Wojewody Toruńskiego w 1995 r. (I nagroda w kategorii chórów dorosłych).


W końcu 1994 r. uprawniona część członków, mając na uwadze m.in. wsparcie techniczne, materialne i pomoc prawną dla chóru parafii Św. Maksymiliana w Toruniu, zawiązała Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej.


W październiku 1996 r. na zaproszenie Ministerstw Kultury Ukrainy i Polski jako jedyny zespół amatorski z Polski uczestniczyliśmy w I Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie. W tym samym miesiącu PSMS zorganizowało w Toruniu obchody 30. rocznicy śmierci ks. I. O. Mańskiego, znanego kompozytora muzyki sakralnej. W listopadzie 1996 roku dokonaliśmy pierwszego profesjonalnego nagrania fonograficznego kolęd.


Lata 1998-2004 mimo pewnej stagnacji w rozwoju artystycznym zapisały się w historii chóru głównie z powodu wyjazdów zagranicznych: w 1999 r. na zaproszenie litewskiej Polonii oraz najdłuższej dotąd w naszej historii podróży wokół Skandynawii (Szwecja, Norwegia, Finlandia – aż poza koło podbiegunowe, Rosja, Estonia, Łotwa i Litwa). Także w 1999 r. zespół aktywnie włączył się wspólnie z innymi chórami diecezji do oprawy muzycznej uroczystości pobytu Jana Pawła II w Toruniu (7 czerwca 1999). Był to także okres wyraźnego powiększenia składu osobowego.


W 1998 i 1999 r. uczestniczył w Festiwalu Chórów Diecezji Toruńskiej uzyskując nagrodę za wykonanie utworu o Św. Michale. Ważny w historii chóru był wyjazd w Roku Jubileuszowym 2000 do Rzymu i Watykanu, Monte Cassino, Asyżu, Padwy, Wenecji. W czasie tej podróży wraz z chórem z Filadelfii wykonał krótki koncert dla Ojca Św. Także w 2000 r. PSMS nawiązało współpracę z katolickim chórem w Leiden, co zaowocowało wizytą w Leiden w 2001 r. 6 listopada 2004 pod patronatem Biskupa Toruńskiego i Prezydenta Miasta, przy wydatnej pomocy PSMS zorganizowany został I Festiwal Chóralny Ars Liturgica. Kolejne edycje tego konkursu stały się największym przedsięwzięciem organizacyjnym i artystycznym PSMS.


Lata 2005-2008 to ponownie okres wzmożonej pracy nad wzrostem poziomu artystycznego. Mimo początkowego zmniejszenia zespołu i związanego z tym ograniczenia aktywności koncertowej, już na początku czerwca 2007 roku zespół koncertował ponownie w Leiden (Holandia) w ramach corocznej wymiany partnerskiej między miastami. W dniu jubileuszu XXV-lecia działalności (24 listopada 2007 r.), Biskup Toruński, JE Ks. Bp Andrzej Suski przekazał na ręce dyrygenta list gratulacyjny wraz z decyzją przyznania rodzinie śpiewaczej medalu „Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej”. W tym czasie pojawiła się idea organizowania corocznych zagranicznych wyjazdów o charakterze wypoczynkowo-koncertowym. Zgodnie z tą ideą, w 2008 r. PSMS zorganizowało podróż po Bałkanach oraz Turcji. Niestety, pod koniec roku doszło do wewnętrznego konfliktu personalnego. W konsekwencji, część zespołu zerwała związki z parafią św. Maksymiliana, tworząc odrębny chór, początkowo śpiewający pod auspicjami PSMS.


W lipcu 2009 r. PSMS wespół z innymi chórami, solistami i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej uczestniczyło w prawykonaniu Oratorium Tomaszowego autorstwa Tomasza Glanca, oraz zorganizowało IX podróż koncertową na Ukrainę i do Autonomicznej Republiki Krymu.


W obliczu pogłębiającego się konfliktu, w sierpniu 2009 r. PSMS zostało ostatecznie rozwiązane, jednak niezwłocznie nasi członkowie zdecydowali się powołać do życia całkowicie świeckie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej im. G. P. da Palestrina. Jednakze członkowie nowej organizacji postawili przed sobą te same cele, do których dążyli będąc członkami czy to chóru parafialnego, czy później PSMS. Początek roku 2010 przyniósł zmianę statusu zespołu, który w dniu 15 marca 2010 r. stał się oficjalnie Chórem Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu. W zakresie swoich kompetencji, PSMS nadal sprawuje patronat nad zespołem. W dniach 6-15 lipca 2010 r. zorganizowano kolejną podróż zagraniczną po Zachodnich Bałkanach i występ chóru w Medjugorie.


Rok 2011 przyniósł nowe wydarzenia w historii zespołu: w dniu 18 kwietnia nastąpiła ponowna rejestracja Stowarzyszenia. W czasie wakacji PSMS zorganizowało kolejny wyjazd wypoczynkowy do Grecji, a zaraz po powrocie do kraju jego członkowie i sympatycy pracowali nad zorganizowaniem pobytu w naszym kraju Chóru Archikatedry Łacińskiej w Moskwie. Zespół ten przybył do Polski na zaproszenie Proboszcza parafii, ks. prał. Stanisława Majewskiego, a inicjatorem całego przedsięwzięcia był kierownik zespołu.


W przeszłości funkcję dyrygenta sprawowało kilka osób, obecnie naszym kierownikiem jest dr hab. Czesław Grajewski, muzykolog, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Zobacz także:

do góry