Kasjan Jan Mirosław

Data urodzenia: 9 VII 1933

Miejsce urodzenia: Żuromin

Data śmierci: 21 IV 2010

Debiut:

1952 - na łamach prasy jako poeta


W 1951 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Lipnie. W 1952 debiutował na łamach prasy jako poeta. Ukończył studia polonistyczne na UMK w 1955 r. i od razu podjął pracę na uczelni. W 1964 uzyskał stopień doktora za rozprawę pt. Przysłowia i metaforyka potoczna w twórczości Słowackiego. W latach 1970-73 był wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W 1977 uzyskał tytuł doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Poetyka polskiej twórczości ludowej. Pełnił również funkcję kierownika Zakładu Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu (1990-94). Działał w Polskim Towarzystwie Ludoznawczym (od 1968 r.) i Związku Literatów Polskich (od 1963 r.). Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał na UMK 1989 roku, zaś zwyczajnego w 1994 roku.
Dziedziny, w których specjalizuje się prof. Kasjan to: literatura ludowa, literatura romantyzmu, teoria gatunków literackich, zagadnienia estetyki literackiej.
Za swoją twórczość poetycką otrzymał m.in. nagrodę województwa toruńskiego w 1981 roku.
Profesor Jan Mirosław Kasjan zmarł 21 kwietnia 2010 r.


Zobacz także:

do góry