Bełkot Jan

Filolog polski, redaktor "Głosu Uczelni:

Data urodzenia: 20 X 1946 r.

Miejsce urodzenia: Staw Noakowski k./Zamościa

Data śmierci: 25 XII 2004 r.

Dyplom: 1969 - Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Filologia Polska


Jan Bełkot urodził się 20 października 1946 r. we wsi Staw Noakowski na Lubelszczyźnie. Po zdaniu matury w Nowem przeniósł się do Torunia w 1964 r., gdzie jeszcze w tym samym roku podjął studia z zakresu filologii polskiej na UMK, które ukończył w 1969 r. broniąc pracy magisterskiej pt: "Twórczość Witolda Gombrowicza do roku 1939. Przegląd problematyki" napisanej pod kierunkiem prof. Artura Hutnikiewicza. Stopień doktora uzyskał w 1977 r. na podstawie pracy "Od «Adama Grywałda» do «Nieba i ziemi». O prozie Tadeusza Brezy z lat 1932-1950" napisanej pod kierunkiem prof. Jerzego Speiny. Swoje zainteresowania dotyczące prozy polskiej XX w. mógł rozwijać podczas pracy na stanowisku adiunkta w Instytucie Filologii Polskiej UMK. Od kwietnia 1992 r. Jan Bełkot był redaktorem naczelnym "Głosu Uczelni". Pod jego kierunkiem ukazało się blisko 140 numerów poświęconych historii, kulturze i życiu naukowemu Torunia. Ponadto jest autorem wielu artykułów o historii, kulturze i nauce Torunia, a także książki o historii UMK. Zmarł 25 grudnia 2004 r.


Zobacz także:

do góry