Baranowski Henryk

Bibliotekarz, bibliofil

Data urodzenia: 7 X 1920

Miejsce urodzenia: Wilno

Data śmierci: 3 III 2011

Dyplom: 1948 - Wydział Prawa Uniersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Henryk Baranowski urodził się 7 października 1920 r. w Wilnie. W połowie 1945 r. po odnalezieniu rodziny przyjechał do Torunia, gdzie podjął studia na drugim roku prawa na UMK. Następnie w latach 1951-1952 rozpoczął uzupełniające studia z zakresu bibliotekoznawstwa. Równocześnie rozpoczął pracę w Bibliotece Głównej UMK przechodząc kolejne przez wszystkie stopnie zawodowe zdając wreszcie w 1963 r. specjalistyczny egzamin państwowy, dzięki któremu został powołany na stanowisko kustosza dyplomowanego. Z czasem specjalnością Baranowskiego stało się gromadzenie zbiorów co przejawiło się w przygotowaniu pracy doktorskiej pt: "Bibliografia miasta Torunia na tle bibliografii historycznych Pomorza Wschodniego i bibliografii miast Pomorza oraz pozostałych regionów Polski" napisanej pod kierunkiem prof. Mariana Biskupa. Jedną z najważniejszych w jego dorobku jest jednak "Bibliografia kopernikowska", której pierwszy tom ukazała się w 1958 r., kolejny w 1973 r., a trzeci w 2003 r. Ważnym osiągnięciem było także przygotowanie razem z Władysławem Chojnackim i Urszulą Zaborską "Bibliografii Pomorskiej", której pierwszy tom ukazał się w 1959 r. Od tego czasu w 36 rocznikach znajduje się ponad 35 tys. pozycji. Był także autorem niepublikowanej "Bibliografii zawartości Gazety Toruńskiej 1867-1921". Baranowski jest autorem 123 publikacji, spośród których 77 to bibliografie. Za swoją pracę został odznaczony m.in.: Złotą Odznaką UMK, Medalem na Zasługi dla Rozwoju Uczelni, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 40-lecia UMK, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zmarł 3 marca 2011 r.


Zobacz także:

do góry