Wieczorek Jan Michał

Kompozytor, dyrygent

Data urodzenia: 29 IX 1904

Miejsce urodzenia: Zwiniarz

Data śmierci: 2 VII 1980


Urodził 29 września 1904 r. w Zwiniarzu koło Lubawy w muzykującej rodzinie. Już w wieku 8 lat rozpoczął edukację muzyczną o miejscowego organisty. W latach 20. uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego w Toruniu, gdzie uczył się gry na wiolonczeli. Naukę kontynuował u Feliksa Nowowiejskiego i u Zygmunta Budkiewicza w Poznaniu. Dzięki stypendium miał możliwość doskonalenia swojego warsztatu w Pradze, gdzie w 1932 r. uzyskał dyplom z zakresu dyrygentury i kompozycji. Po studiach powrócił do Torunia, gdzie poświęcił się dydaktyce w Prywatnym Pomorskim Instytucie Muzycznym Józefy Musiałkowskiej i w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Tam prowadził ponadto chór szkolny. Dyrygował także orkiestrą symfoniczną Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego oraz chórem męskim "Dzwon". Aktywnie działał w Konfraterni Artystów, gdzie 1 maja 1935 r. rozpoczął cykl publicznych odczytów na temat śpiewu i muzyki. Po wojnie, podczas której prowadził m.in.: orkiestry wojskowe w Edynburgu, wrócił do kraju, gdzie w latach 1946-1948 był nauczycielem śpiewu w I Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Przyczynił się także do założenia Męskiego Chóru Akademickiego na UMK. Powojenny dorobek artysty to: "Preludia symfoniczne" (1945), "Flisacy w Toruniu" (1948), "Intermezzo na orkiestrę" (1950), "Suita warmińska na solo i orkiestrę" (1950), "Partita" (1954), "Koncert na róg" (1954), "Koncert-fantazja na trąbkę" (1955), "Suita mazurska" (1956), "Trzy impresje na obój i fortepian" (1957), kantata "Nad brzegami Zodiaku" (1960), "Kantata na 400-lecie drukarstwa toruńskiej", "Kantata Kopernikańska" (1969), "Fantazja kaszubska" (1974), "Koncert wiolonczelowy" (1976), "Divertimento" (1980). W swoim dorobku ma 19 kompozycji muzyki kameralnej, 16 utworów symfonicznych, 22 muzyki wokalnej, 19 muzyki wokalno-instrumentalnej, a także zbiór 50 pieśni kaszubskich i 60 mazurskich, warmińskich i morskich. Za swoją pracę otrzymał 9 nagród i wyróżnień. Zmarł 2 lipca 1980 r.


Zobacz także:

do góry