Zakrzewski Tadeusz

Historyk, kolekcjoner, tłumacz

Data urodzenia: 1922 r.

Miejsce urodzenia: Toruń

Dyplom: Wydział Prawno- Ekonomiczny UMK, 1950 r.


W czasie studiów zainteresował się tzw. dokumentami życia społecznego i kulturalnego Torunia i Bydgoszczy (ulotki, karnety, bilety, druki ulotne i wydawnictwa muzyczne), które od tamtej pory gromadzi. Niemały wpływ na pasję kolekcjonerską Tadeusza Zakrzewskiego miały kontakty z profesorami i studentami z Wydziału Sztuk Pięknych UMK.
Od ukończenia studiów aż do roku 1970 pracował w bydgoskim Wydziale Licencji Spółdzielni Rolniczej „Samopomoc Chłopska”.
Zajmował się ponadto tłumaczeniem francuskich, niemieckich i angielskich tekstów z teorii sztuki oraz artystów XX wieku. W 1976 r. uzyskał doktorat na podstawie rozprawy Polskie instytucje i organizacje w Toruniu pod zaborem pruskim w latach 1815-1920.
Był jednym z organizatorów obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika w 1973 r. oraz stulecia powstania TNT.
W latach 1972-1990 był prezesem Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela .
Interesował się także historią sztuki. Od 1964 r. wydał blisko 20 opracowań katalogów ogólnopolskich ekspozycji, które odbyły się w Toruniu, Bydgoszczy, Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Gdańsku i Olsztynie. Po 1970 r. wydał kolejnych 30 opracowań, tym razem dotyczących wystaw zagranicznych w Brnie, Dreźnie, Ferrarze, Rostoku i Hameellinna.
Zajmował się także rejestrowaniem pomników i miejsc pamięci narodowej na terenie województwa toruńskiego. Opracował życiorysy wybitnych ludzi z Torunia XIX wieku.
Tadeusz Zakrzewski działał aktywnie w Towarzystwie Miłośników Torunia, a od 1976 roku jest członkiem Zarządu tej organizacji. W latach 1975-1994 był przewodniczącym Komitetu Wydawniczego i redaktorem „Rocznika Toruńskiego”.
Od 1993 roku prowadzi wykłady z historii Podgórza i kolekcjonuje materiały związane z tym zagadnieniem.


Opracowano na podstawie: http://www.bibliofile.torun.pl/prezesi.html#TadeuszZakrzewski


Zobacz także:

do góry