Cool-Kids grupa cyrkowa WOAK

Data powstania: 2000 r.


Grupa cyrkowa przy Wojewódzkim Ośrodku Animacji Kultury powstała z inicjatywy Alicji Usowicz w 2000 r. Pierwszymi instruktorami byli: Marta Zawadzka, Krystian Wieczyński oraz Alicja Usowicz. W kolejnych latach dołączyli do nich Adam Banaszkiewicz oraz Ewa Ruszkowska odpowiedzialni za sztukę iluzji i akrobatykę sportową. Obecnie grupa liczy 30 osób, w większości jest to młodzież szkolna. Młodzi cyrkowcy uczestniczą w warsztatach i kursach w Polsce i zagranicą. Brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Młodzieży Twórczej w Cieszynie, Festiwalu Hanzeatyckim w Goleniowie, V Europejskim Festiwalu Cyrków Młodzieżowych "Bez granic" w Berlinie, III Europejskim Festiwalu Teatrów Ulicznych i Cyrków w Dreźnie oraz Wigilijnych Spotkaniach z Polską w Poczdamie. W Toruniu grupa cyrkowa bierze udział w imprezach cyklicznych takich jak: Michayland – Fantastyczne Miasto Dzieciaków, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, akcja Cała Polska Czyta Dzieciom, Międzynarodowy Festiwal Kuglarski Altergrawitacja oraz Festyn Caritas "Bądźmy razem". W programie grupy jest żonglerka, akrobatyka, ekwilibrystyka, iluzja i klaunada.


Skład:

Alicja Usowicz, założycielka, pedagog i instruktor grupy
Krystian Wieczyński, aktor teatralny, reżyser i instruktor grupy
Ewa Ruszkowska, instruktorka akrobatyki

Filip Dobrowolski
Julia Frelik
Arkadiusz Hryb
Agnieszka Jankowska
Aleksandra Jankowska
Błażej Macikowski
Nadia Macikowska
Monika Małecka
Jagoda Pańka
Stanisław Polaszek
Jacek Ruszkowski
Matylda Sobczak
Kinga Sulecka
Aleksandra Tuszyńska
Franciszek Wędrowski
Jarosław Wojtanowski
Nikola Wolentarska
Dawid Zieliński
Dominika Zielińska
Sara Zuzo


Zobacz także:
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury (WOAK)

do góry