Chór nauczycielski "Con Anima"

Data powstania: 1985 r.

Adres: Toruń, ul. Gagarina 126/16


Chór nauczycielski "Con Anima" został założony 5 września 1985 r. przez Elżbietę Kobyłecką, Józefa Sawionka oraz Barbarę Rusin. Pierwsze zebranie osób chętnych do śpiewania odbyło się 9 wrześni w auli Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Wybrano wówczas skład zarządu, do którego weszli: Elżbieta Kobyłecka (prezes), Tadeusz Jędrzejewicz (zastępca prezesa) oraz Barbara Rusin (sekretarz). Dyrygentem chóru został ceniony muzyk Roman Grucza, który był także pomysłodawcą nazwy chóru "Con Anima", co znaczy "z życiem". Wielkim wydarzeniem było pierwszy występ przed publicznością, który miał miejsce podczas inauguracji roku akademickiego w ODN 26 października 1985 r. Kolejne występy m.in.: dla nauczycieli emerytów w Klubie Nauczyciela zaowocowały współpracą z Sekcją Emerytów, czego efektem były kolejne koncerty w sanatorium "Kolejarz" i "Chemik". Pierwszy sukces przyszedł szybko, 15 czerwca 1986 r., kiedy chórzyści zdobyli brązowy medal w kategorii chórów mieszanych podczas VIII Wojewódzkiego Konkursu Chórów o Puchar Wice Wojewody Toruńskiego i Wojewódzkich Eliminacji XI Ogólnopolskiego Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Nowym Mieści Lubawskim. Na ostatnim zebraniu w roku wybrano nowy zarząd, którego prezesem została Barbara Rusin, zastępcą Elżbieta Kobyłecka, sekretarzem Grażyna Kicińska, skarbnikiem Ewa Marcjan, a członkami: Bożena Ptaszkiewicz, Henryk Tomaszewski oraz Mariusz Piwoński. W kolejnych latach, działalność chóru nie ograniczała się do prób oraz do coraz częstszych występów. Dzięki zaangażowaniu zarządu zorganizowano wyjazdy do innych miast na operetki oraz spektakle. Ważnym wydarzeniem było także uczestnictwo w obchodach 75. rocznicy  powstania pomorskiego oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Rok 1989 przyniósł duże zmiany. Z zespołu odszedł dotychczasowy dyrygent, Roman Grucza, którego przez kilka miesięcy zastępowała Maria Arciszewska, a następnie Anna Janosz-Olszowy. Wybrano również nowy zarząd. Z funkcji prezesa zrezygnowała Barbara Rusin, zastąpiła ją Maria Cimoch. Oprócz niej w skład zarządu weszli: Michał Hałaburda (wice prezes), Jolanta Szelatyńska (skarbnik), Janusz Rój i Bernadetta Wiszniewska (bibliotekarz), Hanna Norkowska (kronikarz), oraz Helena Ruchała (sprawdzanie obecności). Koniec sezonu 1991/1992 przyniósł także zmianę w funkcjonowaniu chóru, który zaczął pracować już tylko z żeńską grupą jednak nie była to zbyt fortunna decyzja. Na spotkaniu opłatkowym postanowiono zrobić wszystko, aby powrócić do modelu chóru mieszanego. Nowym dyrygentem został Paweł Jankowski, który na tym stanowisku zastąpił Annę Janosz-Olszowy. Pierwszy występ w nowym, poszerzonym składzie miał miejsce 18 grudnia w Klubie "Rubin". Dużym przeżyciem dla zespołu był wyjazd na Litwę i Białoruś, gdzie chórzyści dali szereg koncertów, które spotkały się z bardzo przychylnym odbiorem wśród mieszkającej tam Polonii. 14 stycznia 1996 r. chór obchodził 10-lecie powstania. Z tej okazji w Sali Mieszczańskiej Ratusza odbyła się część oficjalna z udziałem zaproszonych gości. Polski Związek Chórów i Orkiestr przyznał także zespołowi "Honorową odznakę", a wielu członków otrzymało brązowe odznaki. Nowy sezon 1996/1997 przyniósł kolejne zmiany w postaci powołania nowego dyrygenta p. Janusza Heykę. Szybko też powróciło kilkoro starych członków i przybyło kilku nowych. Niezwykłym wydarzeniem było spotkanie z Janem Pawłem II podczas Jego wizyty w Toruniu 7 czerwca 1999 r. Przygotowania, podczas których do zespołu przybyło wiele nowych osób, trwały kilka miesięcy. Na powitania Papieża połączone chóry z Torunia i okolic, w tym zespół "Con Anima" wykonały pieśni: "Tu es Petrus" oraz "Oremus pro pontifice", "Abba Ojcze", "Barka" , "Pax", "Ave verum Corpus", "Ojcze Nasz", "Boży Kapłanie według serca Pana". 20 czerwca 2000 r. na zakończenie roku odbyło się sprawozdanie wyborcze, na którym wybrano nową prezes p. Bożenę Błaszkiewicz. Sezon artystyczna 2001/2002 przyniósł niespodziankę w postaci zajęcia I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Chórów o Puchar Marsałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W czerwcu odbyły się uroczystości z okazji 135-lecia ruchu muzycznego na Pomorzu Nadwiślańskim i Ziemi Chełmińskiej oraz 90-lecia Oddziału Pomorskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Chór "Con Anima" uczestniczył w koncercie jubileuszowym w Ratuszu Staromiejskim, w czasie którego p. Barbara Rusin otrzymała złotą odznakę PZChiO. Kolejny rok zwieńczyło nagranie płyty. Chór regularnie uczestniczy w Ogólnopolskim Przeglądzie Chórów Nauczycielskich w Ostrowie Wielkopolskim, w corocznym konkursie Chórów o "Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego", wojewódzkim i ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów oraz konkursach kolęd i pastorałek. Do największych osiągnięć w ostatnich latach można zaliczyć: w 2006 r. I miejsce  i nagrodę pieniężną oraz nagrodę dla dyrygenta w Ogólnopolskim Przeglądzie ARS, a także III miejsce w Konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w Chełmży. W 2007 r. I miejsce w Konkursie o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy. W 2008 r. I miejsce i nagrodę pieniężną w Ogólnopolskim Przeglądzie ARS oraz III miejsce w Konkursie o Puchar Marszałka Kujawsko-Pomorskiego w Lubiczu,. W 2010 r. I miejsce w kategorii chórów w Wojewódzkim Przeglądzie ARS w Świeciu oraz II miejsce i nagrodę pieniężną w Ogólnopolskim Przeglądzie ARS w Bydgoszczy. Obecnie chór liczy 66 osób, głównie emerytowanych nauczycieli. 23 października 2010 r. chór świętował 25-lecie działalności. Była to okazja do zaprezentowania się przybyłym gościom oraz do chwil wspomnień i rozmów.


Zobacz także:

do góry