Kałucki Andrzej

Artysta witrażysta

Data urodzenia: 12 V 1957

Miejsce urodzenia: Krapkowice

Dyplom: 1985 - Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Grafika w pracowni prof. Ryszarda Krzywki


Urodził się w 1957 r. w Krapkowicach w woj. opolskim. W 1977 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Opolu. W ramach praktyk w PLSP zdobył dwuletni kontrakt z Pracownią Witraży p. Jakuba Cubera z Głogówka. Ten staż pozwolił mu na realizację pierwszego artystycznego dyplomu z zakresu witrażownictwa. Studia artystyczne rozpoczął w 1978 r. w filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie w Instytucie Pedagogiczno-Artystycznym. Od 1980 r. studia kontynuował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem, z zakresu grafiki w pracowni wypukłodruku u prof. Ryszarda Krzywki otrzymał w 1985 r. Od tego czasu pracuje jako asystent w Pracowni Witrażowniczej Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 1997 r. pierwszy w Polsce obronił przewód kwalifikacyjny na adiunkta I stopnia z zakresu witrażownictwa na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Tam też, w 2003 r., otworzył przewód habilitacyjny z zakresu szkła unikatowego, który obronił w 2008 r.

Wyróżnienia:

Wyróżnienie za działalność artystyczną, 2005 r.


Zobacz także:

do góry