Roznerska Maria

Konserwator

Data urodzenia: 24 V 1934 r.

Miejsce urodzenia: Czersk (pow. chojnicki)

Data śmierci: 17 IV 2001 r.

Dyplom: 1956 - Wydział Sztuk Pięknych Uniwesytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu


Urodzona w 1934 r. w Czersku (pow. chojnicki). W latach 1952-56 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika uzyskując dyplom z technologii i technik malarskich oraz tytuł magistra na podstawie pracy pt.: "Zastosowanie tworzyw sztucznych do lakierów powłokowych" napisanej pod kierunkiem mgr Wiesława Domasłowskiego. Bezpośrednio po ukończeniu studiów przez krótki okres czasu była zatrudniona w pracowni Konserwacji Malarstwa w Państwowych Pracowniach Konserwacji Zabytków. Następnie przez cały okres pracy zawodowej związana była z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika. Początkowo zatrudniona była jako asystent, a następnie jako starszy asystent. Stopień doktora uzyskała w 1967 r. w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie na podstawie pracy pt.: "Skuteczność działania środków chemicznych na mikroflorę niszczącą tynki polichromowane. (Na przykładzie fragmentów zachowanych na zamku krzyżackim w Toruniu)". Promotorem pracy doktorskiej był prof. Kazimierz Malinowski. W 1967 r. została mianowana adiunktem w Katedrze Technologii i Technik Malarskich, przemianowanej na Zakład Technologii i Technik Sztuk Plastycznych. W 1979 r. przeszła do Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, gdzie pracowała aż do śmierci w 2001 r. W 1980 r. przeprowadziła przewód kwalifikacyjny II stopnia na podstawie pracy pt.: "Techniki malarskie "małych mistrzów holenderskich" na podstawie obrazków z Muzeum Narodowego w Gdańsku". Postanowieniem Prezydenta RP otrzymała 30 VII 1992 r. tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1996 r. profesora zwyczajnego. Następnie pełniła różne funkcje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK m.in.: kierownika Podyplomowego Studium Konserwacji malarstwa i Rzeźby Polichromowanej, dyrektora Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, delegata WSzP w Senacie UMK. Dorobek naukowy Marii Roznerskiej to prawie 50 publikacji z zakresu konserwacji i technologii dzieł sztuki. Pod jej kierunkiem powstało także kilkadziesiąt prac magisterskich oraz kilka rozpraw doktorskich. Zmarła w 2001 r. Została pochowana na cmentarzu komunalnym im. Ofiar II wojny światowej przy ul. Grudziądziej.


Nagrody i wyróżnienia:


1977 – Złoty Krzyż Zasługi
1985 – Nagroda Indywidualna Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia
1987 – Krzyż Kawalerski OOP
1987 – Medal 40-lecia UMK
1992 – Medal za Zasługi dla Rozwoju Uczelni
1996 – Medal Komisji Edukacji Narodowej


Opracowano na podstawie Toruńskiego Słownika Biograficznego


Zobacz także:

do góry