Stachera Jacek

Konserwator malarstwa i rzeźby polichromowanej

Dyplom: 1991 - Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej


W 1991 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu obronił z wynikiem bardzo dobrym prace magisterską pod tytułem: "Zastosowanie Aseptin do dezynfekcji malowideł ściennych" pisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Alicji Strzelczyk, oraz dyplomową realizowaną pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej, uzyskując tytuł: magistra sztuki o specjalizacji konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej. W tym też roku został przyjęty przez prof. dr Marię Roznerską na stanowisko asystenta w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu konserwacji rzeźby polichromowanej i rzemiosła artystycznego. W latach 1992 - 1994 prowadził pod kierunkiem prof. dr Marii Roznerskiej, zespół realizujący prace badawczo-konserwatorskie w kościele Pokoju w ramach wspólnego projektu niemiecko-polskiego pt.: "Wzorcowe badania historyczne i restauratorskie oraz prace konserwatorskie w kościele Pokoju pod wezwaniem Świętej Trójcy w Świdnicy, Polska". W 1994 r. została mu powierzona przez Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie, funkcja organizatora i osoby nadzorującej prace konserwatorskie przy kościele Pokoju w Świdnicy. W 1998 r., realizacja prac przy kościele Pokoju w Świdnicy, została nagrodzona złotym medalem na międzynarodowych targach w Lipsku, a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał wyróżnienie za wzorcową międzynarodową współpracę przy realizacji projektu. Współpraca z Niemieckim Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków trwała do 2001 roku i owocowała licznymi realizacjami zarówno o charakterze konserwatorskim (Świdnica, Jawor, Wrocław) jak i bezpośredniej organizacji prac, opracowania programów i nadzoru (Świdnica, Jawor, Jemielnica, Łącznik). Ponadto uczestniczy w licznych projektach badawczych realizowanych przez Zakład Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej.
W 2003 r. obronił pracę doktorską pod pt.: "Techniki wykonania oraz metody konserwacji i restauracji powierzchni srebrzonych i lakierowanych w rzeźbie drewnianej polichromowanej" - promotor prof. dr Bogumiła J. Rouba.

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika "Za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowo-badawczej w roku akademickim, 2003/2004"


Zobacz także:

do góry