Kotlarczyk Zygmunt

Artysta malarz

Data urodzenia: 1917 r.

Miejsce urodzenia: Charków (Ukraina)

Data śmierci: 1996 r.

Dyplom: 1951 - Toruń


Urodzony w 1917 r. w Charkowie. W 1940 r. rozpoczął studia w Litewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. W latach 1942-44 razem z bratem Józefem zaangażował się w działalność Armii Krajowej. Jesienią 1945 r. rodzina Kotlarczyków przeniosła się do Torunia, gdzie uzyskała mieszkanie w kamienicy przy ul. Kopernika 17, uważanej za miejsce urodzin słynnego astronoma. W 1951 r. ukończył malarstwo w pracowni prof. Tymona Niesiołowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uzyskał dyplom artysty malarza, jednocześnie uzyskując absolutorium z grafiki w pracowni prof. Edwarda Kuczyńskiego. Od tej pory został czynnym członkiem Toruńskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków. W 1958 r. przystąpił do "Grupy Toruńskiej" – formacji artystycznej założonej przez prof. Stanisława Borysowskiego, a w 1960 r. został mianowany asystentem w jego pracowni na WSzP. Lata 60. i 70. to czas intensywnych wyjazdów zagranicznych do Niemiec, Danii, Szwecji, Stanów Zjednoczonych oraz do ZSRR. W 1970 r. uzyskał habilitację na podstawie pracy pt.: "Nurt ekspresjonistyczny w sztuce europejskiej XX wieku". W latach 1972-78 pełnił funkcję prezesa Toruńskiego Okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków, a od 1974 r. do 1980 r. był dyrektorem Instytutu Artystyczno-Pedagogicznego na Wydziale Sztuk Pięknych UMK. W 1991 r. otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego UMK.
W 1984 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł w 1996 r. Został pochowany w rodzinnym grobowcu na cmentarzu św. Jerzego przy ul. Gałczyńskiego w Toruniu.


Opracowano na podstawie Toruńskiego Słownika Biograficznego


Zobacz także:

do góry