Nowak Anna Jadwiga

12628706372.annanowak,fot.katarzynajerzyk.jpg

Reżyserka

Data urodzenia: 1984 r.

Miejsce urodzenia: Wąbrzeźno

Dyplom: 2008 – Wydział Filologiczny, UMK w Toruniu, filologia polska

Adres WWW: http://www.teatrwrobli.republika.pl/

Debiut:

2006 – reżyseria premierowego spektaklu Na niby, Sala prób Teatru Wiczy w Toruniu, ul. Szpitalna 8
2007 – recenzja Teczki nie tylko o teczkach, w Klamrowej Gazecie Festiwalowej publikowanej podczas Festiwalu "Klamra 2007", nr 1/ 2007, s. 1


Anna Jadwiga Nowak jest absolwentką filologii polskiej (specjalność wiedza o kulturze, specjalizacje teatrologia i folklorystyka). W trakcie studiów ukończyła również kurs pedagogiczny. Pracę magisterską poświęciła twórczości Jerzego Szaniawskiego (temat: Jerzy Szaniawski w teatrze telewizji i teatrze lalkowym). Od 2008 r. jest studentką zaocznych studiów podyplomowych, na kierunku reżyseria teatru dzieci i młodzieży, w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu. W 2009 r. została doktorantką w Zakładzie Teatru, Dramatu i Filmu Instytutu Literatury Polskiej UMK (Projekt badawczy: Dramaty Jerzego Szaniawskiego w teatrze telewizji - zarys monograficzny). Obecnie pełni funkcję sekretarza Stowarzyszenia Teatrów Studenckich UMK (festiwale: "Bulwar 2004", "Klamra 2007"). Jest zaangażowana w działalność Fundacji Profilaktyki i Resocjalizacji "Druga Szansa", prowadzi warsztaty terapii zajęciowej jako wolontariuszka. Pracuje również jako wychowawca-instruktor na obozach letnich (m.in. "Obóz Aktorski") oraz jako dziennikarka teatralna.


Nagrody, wyróżnienia, stypendia:


2000-2002 – Nagrody w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim
2002 – Finalistka stopnia centralnego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (specjalność teatrologiczna)
2003 – Laureatka wojewódzkiego konkursu dziennikarskiego Świat gazety i nie tylko, zorganizowanego przez Książnicę Kopernikańską, Toruń
2006, 2007 – Wyróżnienia aktorskie dla zespołu Teatru Wróbli podczas Katar-u, Toruń
2007, 2008 – Nagrody w wojewódzkich konkursach na recenzję teatralną (zorganizowanego w ramach Katar-u); Stypendium Miasta Torunia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną


Zobacz także:

do góry