Jędrzyński Zefiryn

13190267537.jpg

Publicysta, krytyk literacki, autor książek i wielu rozpraw w książkach zbiorowych i rocznikach, b. redaktor naczelny toruńskich „Nowości”, emerytowany red. naczelny bydgoskiej „Gazety Pomorskiej”.

Data urodzenia: 1930 r.

Miejsce urodzenia: Grudziądz

Dyplom: polonistyka, UMK, 1955 r.


Z Toruniem związany od 1938 r. Szkołę średnią czyli I Państwowe Gimnazjum i Liceum im. M. Kopernika ukończył w Toruniu w 1951 r.
Po II roku studiów został zastępcą asystenta, a po uzyskaniu dyplomu magistra – asystentem na UMK. W 1955 r. delegowany został na roczne studia podyplomowe Instytutu Nauk Społecznych w Warszawie zorganizowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego dla młodych pracowników naukowych. Po ich ukończeniu powrócił na macierzystą uczelnię na stanowisko asystenta, a następnie starszego asystenta w Zakładzie Historii Literatury Polskiej XIX w. kierowanym początkowo przez prof. Bukowskiego, a następnie przez prof. Konrada Górskiego.
Od 1960 r. stał się etatowym publicystą w "Gazecie Pomorskiej" – jak sam mówi – "dla chleba". W latach 1966-1975 był zastępcą redaktora naczelnego tej gazety, w latach 1975-1981 redaktorem naczelnym „Nowości”, a od 1981 r. kierował "Gazetą Pomorską". W 1990 r. przeszedł na emeryturę, jednak publikuje nadal, głównie materiały związane z kulturą, literaturą i prasą Torunia i regionu. W dorobku Zefiryna Jędrzyńskiego jest 20 publikacji autorskich i edytorskich, 93 pozycje w książkach zbiorowych i rocznikach (m.in. szkice monograficzne o twórczości Bogusława Sujkowskiego i Leonarda czyli Leonarda Zagórskiego), kilkadziesiąt biogramów ludzi kultury i nauki Pomorza i Kujaw, w tym Słownika badaczy literatury polskiej pod red. Jerzego Starnawskiego i w Toruńskim Słowniku Biograficznym pod red. K. Mikulskiego. Zajmował się też tłumaczeniami z j. niemieckiego. Jest autorem lub współautorem 13 audycji radiowych.
Z wyliczeń autora wynika, iż  opublikował w prasie ok. 900 artykułów odnotowanych w bibliografiach.
Był także autorem koncepcji, organizatorem i redaktorem naczelnym miesięczników: Bydgoski Informator Kulturalny (w latach 1974-1976) oraz Toruński Informator Kulturalny (w latach 1977-1981). Jako regionalista był w latach 1967-1989 członkiem kolegium redakcyjnego Rocznika Kulturalnego Kujaw i Pomorza. Współtwórca Toruńskiego Towarzystwa Kultury  i jego wiceprzewodniczący w latach 1976-1982 (faktycznie kierował jego działalnością, bowiem formalnym prezesem był ówczesny wojewoda Jan Przytarski).
Bibliofil posiadający w swoich zbiorach unikatową kolekcję syntez literatury polskiej.  Był też Zefiryn Jędrzyński głównym organizatorem ogólnopolskiej sesji poświęconej Zygfrydowi Gardzielewskiemu, rzecznikiem prasowym Ogólnopolskiego Zjazdu Literatów Polskich, który odbył się w Bydgoszczy oraz członkiem Wielkiej Rady Turniejów Rycerskich na Zamku Golubskim.
Członek Egzekutywy KW PZPR w Toruniu w okresie redagowania "Nowości" i przewodniczący Komisji Kultury KW.


Nagrody i wyróżnienia (wybór):


1974 – nagroda II stopnia Wojewody Bydgoskiego "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury"
1977 i 1978 – nagroda Ministra Kultury i Sztuki "za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury"
1979 – doroczna nagroda prezesa RSW "Prasa-Książka-Ruch" za Publicystykę oraz osiągnięcia w redagowaniu "Nowości"
1980 – nagroda II stopnia Wojewody Toruńskiego "Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury"
1985
- doroczna nagroda prezesa RSW "Prasa-Książka-Ruch" Za osiągnięcia w redagowaniu "Gazety Pomorskiej" oraz działalności publicystycznej, zwłaszcza za cykl publikacji "Region w 40-leciu"
2002 – nagroda w konkursie Toruńskiego Towarzystwa Kultury za wspomnienia Boso pod górkę


Medale i odznaczenia (wybór):


1960 – Złoty Krzyż Zasługi
1968 – odznaka "Zasłużony działacz kultury"
1973 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1977 – złota odznaka "Za opiekę nad zabytkami"
1978 – "Za zasługi dla województwa toruńskiego"
1984 – medal Komisji Edukacji narodowej
1987 – złota odznaka SDP "Za zasługi dla dziennikarstwa"


Zobacz także:

do góry
Opracowania edytorskie (wybór))


Publikacje (wybór)Uczeń Liceum Kopernika (1946)


Pod koniec studiów (1954)


Początek zawodowej pracy dziennikarskiej (listopad 1959)


Na zamku w Quedliburgu, Niemcy (2005)


80 mieć lat, to nie grzech...