Gregorkiewicz Kazimierz

Urbanista, architekt, działacz społeczny

Data urodzenia: 1925 r.

Miejsce urodzenia: Toruń

Data śmierci: 1988 r.

Dyplom: 1950 - Politechnika Szczecińska


Dzieciństwo spędził w Toruniu, lata wojny – w Ostrowcu Świętokrzyskim. Po wojnie powrócił do Torunia, gdzie ukończył szkołę średnią. Architekturę studiował na Politechnice Gdańskiej i Politechnice Szczecińskiej (dyplom w 1950 r.). Po studiach ponownie wrócił do rodzinnego Torunia i podjął pracę w Pracowni Urbanistycznej podległej bydgoskiemu Miastoprojektowi, a następnie w nowo utworzonej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu. W 1985 r. został głównym architektem województwa toruńskiego – dyrektorem Wydziału Planowania Przestrzennego i Nadzoru Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego – i pozostał na tym stanowisku aż do śmierci. Jednocześnie podnosił swoje kwalifikacje: w 1968 r. ukończył poznańską Akademię Ekonomiczną, a w 1971 r. – Podyplomowe Studium Urbanistyki Politechniki Warszawskiej.
Autor lub współautor licznych planów zagospodarowania przestrzennego Torunia w latach: 1961, 1966, 1971, 1975, 1986 – sukcesywnie realizowanych.
Za swoje prace otrzymywał liczne nagrody i wyróżnienia. Miasto doceniło zasługi Gregorkiewicza nadając jednej z toruńskich ulic jego imię.


Nagrody i odznaczenia:


1969 – Srebrny Krzyż Zasługi
1971 – medal "Za Szczególne Zasługi dla Województwa Bydgoskiego"
1974 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
1979 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
1985 – Srebrna Oznaka „Za Zasługi dla Gospodarki Przestrzennej”


Opracowano na podstawie: Toruński Słownik Biograficzny, red. Krzysztof Mikulski, ToMiTo, UMK, 2000 r. t. 2


Zobacz także:

do góry