Jankowski Henryk

Dziennikarz, organizator „Nowości”

Data urodzenia: 1919

Miejsce urodzenia: Łódź


Ukończył Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Kopernika w Toruniu. Tutaj też spędził lata wojny. W 1947 r. został kierownikiem działu krajowego i terenowego „Głosu Pomorza”. Rok później rozpoczął pracę w „Gazecie Pomorskiej” w Bydgoszczy, a od 1957 r. pełnił funkcję kierownika oddziału redakcji w Toruniu. Miał duże doświadczenie w technicznym redagowaniu pisma i organizowaniu pracy redakcji, dlatego powierzono mu zadanie uruchomienia nowej gazety RSW „Prasa-Książka-Ruch” – dziennika „Nowości”.  Jankowski był jego redaktorem naczelnym do 1975 r.


Interesował się urbanistyką, architekturą oraz lotnictwem. Jest autorem opracowania 50 lat toruńskiego lotnictwa. 25-lecie Aeroklubu Pomorskiego, Toruń, 1959Nagrody i odznaczenia:


1957 – Srebrny Krzyż Zasługi
1964
– Złoty Krzyż Zasługi
1972
– Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski
1971
– Medal za zasługi dla obronności kraju


Opracowano na podstawie: Toruński Słownik Biograficzny T. 4 pod red. Krzysztofa Mikulskiego, ToMiTo, UMK, Toruń, 2004


Zobacz także:

do góry