Frankowski Stanisław

Dziennikarz, bibliofil

Data urodzenia: 1945 r.

Miejsce urodzenia: Skrzynki, na pograniczu Kujaw i Mazowsza

Dyplom: filologia polska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika


Po ukończeniu studiów polonistycznych na UMK, podjął pracę w toruńskich „Nowościach”. W 1969 zajął stanowisko korektora, a do końca 2005 roku pracował w redakcji tego czasopisma. Stanisław Frankowski książkami i czasopismami interesował się od dzieciństwa.


Zaczęło się od czytania i zbierania „Świerszczyków” i „Płomyczków”. Książki interesowały go nie tylko z uwagi na swoją zawartość, ale też jako piękne przedmioty.  Dlatego został bibliofilem. Do Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela wstąpił w 1982 r., jednak już wcześniej współpracował z członkami Towarzystwa. W 1978 r., jako sympatyk, brał udział w I Ogólnopolskim Zjeździe Bibliofilów w Toruniu. Na początku pełnił obowiązki wiceprezesa, w latach 1990-1994 sprawował funkcję prezesa. Z powodu licznych obowiązków dziennikarskich zrezygnował z tej funkcji i ponownie został wiceprezesem.


Wygłaszał referaty i wykłady m.in. o życiu i twórczości Walentego Fiałka, Henryka Seweryna Zawadzkiego, na łamach „Nowości” zamieszczał relacje z mini-aukcji bibliofilskich.


Nakładem Towarzystwa Bibliofilów ukazała się praca Stanisława Frankowskiego Co jedzą i piją toruńscy bibliofile: gawęda bibliofilska (1991) czyli wierszowane sprawozdanie z wieczoru bibliofilskiego, który odbył się w Ratuszu Staromiejskim 25 stycznia 1938 r., przygotowane przez Leonarda Jarzębowskiego. Autorstwa Frankowskiego są również publikacje wydane przez Towarzystwo bibliofilom łódzkim na 30-lecie Łódzkiego Towarzystwa Przyjaciół Książki (1992), Toruńskiej Książnicy na jej 70-lecie (1993) oraz Bibliofilska dola (1996).


W trosce o zachowanie pięknej książki, w 1990 roku Stanisław Frankowski wraz z Towarzystwem oraz Książnicą Miejską zorganizował sesję pt. Toruński alert dla ratowania polskiej książki.


Głównym przedmiotem zainteresowań kolekcjonerskich Stanisława Frankowskiego są druki dotyczące Pomorza i Kujaw, jak również wydane na tym terenie. Szczególną uwagą darzy postać Walentego Fiałka, słynnego drukarza i bibliofila chełmińskiego. Razem z żoną zgromadził już ponad 10 000 książek. Zakres tematyczny domowej biblioteki to język polski, dziennikarstwo (kształcenie dziennikarskie, język czasopism), jak również publikacje dotyczące Pomorza i Kujaw, dublety książek zakupione na aukcjach, druki wydane w Toruniu, Włocławku, Brodnicy, Grudziądzu, Chełmnie.


Jest autorem wielu artykułów dotyczących Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela, które ukazały się w „Nowościach”, m.in. Druki wytworne bibliofilów toruńskich do 1939 roku (1996, nr 213), Zakochani w książkach. Jubileusz toruńskiego Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela (1996, nr 41), Złączeni miłością do książek- kopę lat!- 60-lecie Towarzystwa Bibliofilów (1986, nr 40)., żarcików bibliofilskich, artykułów o aukcjach antykwarycznych.


Opracowano na podstawie: Sylwetki prezesów Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela, http://www.bibliofile.torun.pl/prezesi.html


Zobacz także:

do góry