Ciara Zdzisław

Konserwator zabytków, wieloletni dyrektor Muzeum Okręgowego w Toruniu

Data urodzenia: 1932

Miejsce urodzenia: Toruń

Data śmierci: 1990

Dyplom: 1954 - Zabytkoznawstwo i konserwatorstwo, Wydział Sztuk Pięknych UMK


Absolwent Liceum im. K. Kopernika. Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Pracowni Konserwacji Zabytków (PKZ) w Toruniu. Od 1956 r. pełnił obowiązki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków najpierw w Olsztynie, a następnie w Bydgoszczy. Nie tylko dbał o zabytki, ale też czynił starania, by tętniły życiem. Swój program ogłosił w „Ochronie Zabytków” w 1967 r. (Zagadnienie adaptacji obiektów zabytkowych w województwie bydgoskim dla potrzeb turystyki). W 1972 r. został dyrektorem Muzeum Okręgowego, którym kierował przez 18 lat. Zainicjował współpracę toruńskiego muzeum ze znaczącymi ośrodkami niemieckimi i rosyjskimi. Za jego kadencji otwarto w Austrii wystawę pt. Polska sztuka 1900-1975 oraz w Japonii: Mikołaj Kopernik ojciec nowoczesnej nauki, a także zaczęto regularnie organizować sympozja naukowe, spotkania literackie, odczyty i koncerty. Wznowił wydawanie Rocznika Muzealnego w Toruniu. Pod jego redakcją ukazał się T. VI (1977 r.), T VII (1980 r.), T. VIII (1982 r.) i T. IX (1992 r. – pośmiertnie).


Był też wykładowcą na studium podyplomowym w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Związku Polskich Artystów Plastyków, Towarzystwa Miłośników Torunia (ToMiTo) i Toruńskiego Towarzystwa Kultury.


Nagrody i odznaczenia:


Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Złoty Krzyż Zasługi
Srebrny Krzyż Zasługi
Medal Edukacji Narodowej
Zasłużony Działacz Kultury
Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej


Opracowano na podstawie: Toruński Słownik Biograficzny T. 4 pod red. Krzysztofa Mikulskiego, ToMiTo, UMK, Toruń, 2004


Zobacz także:
Muzeum Okręgowe w Toruniu

do góry