Alternatywne Spotkania Teatralne "Klamra"

Lata: od 1992 r.

Adres WWW: http://www.klamra.umk.pl/


Organizator: Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"
Szef festiwalu: Maurycy Męczekalski
Szef artystyczny: Justyna Bieluch
Termin: cyklicznie w marcu, od 1992 r., trwa nadal
Miejsce: Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa", ul. Gagarina 37a

Alternatywne Spotkania Teatralne "Klamra”
to festiwal teatralny, odbywający się od 1992 w Toruniu. Organizuje go Klub Studencki Od Nowa w Toruniu. Festiwal, odbywający się w nieskrępowanej atmosferze typowej dla kultury studenckiej, pokazuje różne zjawiska teatralne – od klasyki sceny alternatywnej po teatr tańca. Obecne także zjawiska z pogranicza teatru i performance. Silny jest wątek religijny i filozoficzny.
Festiwal ma też charakter dydaktyczny i naukowy. Popularyzuje sztukę teatralną dla amatorów. W ramach festiwalu odbywają się także imprezy towarzyszące: dyskusje z artystami, projekcje filmów, spotkania z twórcami przedstawień.
Festiwalowi towarzyszą pokazy fotograficzne, plastyczne i inne, równolegle z samą imprezą.
W marcu każdego roku klub Od Nowa zamienia się w prawdziwy teatr. Aż trudno uwierzyć, że miejsce, w którym odbywają się głośne rockowe koncerty może stać się cichą świątynią sztuki teatralnej.
Każde przedstawienie ma swoją specyfikę i niepowtarzalny klimat, który trzeba stworzyć scenografią, światłem i cieniem, układem widowni.
Zespół teatralny pojawia się najczęściej w przeddzień spektaklu. Już w nocy zaczyna się praca związana z jego przygotowaniem. Następnie krótki sen i cały dzień trudnej pracy nad scenografią, dyskusje i spory, "dogrywanie" szczegółów, próby aktorów. Później już tylko skupienie i spektakl. Po przedstawieniu chwila rozluźnienia na odreagowanie stresu i spotkanie z aktorami. W nocy pojawia się kolejny teatr i tak dalej...Klamra jest okazją do zobaczenia spektakli różniących się klimatem i poetyką. Spotkania nie mają charakteru konkursowego. Widzowie okazują się najlepszymi krytykami, a ich akceptacja – długość trwania oklasków – stają się jedyną nagrodą. Może właśnie, dlatego grupy teatralne znakomicie czują się w Od Nowie i chętnie tu wracają.
Klamra to spotkanie ze współczesnym teatrem alternatywnym, czyli takim, który poszukuje nowych środków wyrazu, gdzie nie ma wyraźnego podziału na scenę i widownię, a aktor jest jednocześnie reżyserem, scenografem, pracownikiem technicznym, kierowcą i bóg wie, czym jeszcze.
Festiwal zdobył już uznanie widzów, o czym najlepiej świadczy fakt, że zdobycie biletów na spektakle stało się sporym problemem, a ci, którym się to udało manifestują swoją autentyczną radość, wzbudzając zazdrość tych, którzy mieli mniej szczęścia (czytaj: gorszy refleks).


Klamra ma wspaniałą publiczność. Młodą, wrażliwą, uważnie chłonącą każde słowo i gest, i co ważne niezależną, zawsze posiadającą własne zdanie. Pewnie, dlatego grupy teatralne czują się w Od Nowie znakomicie. Ci, którzy raz byli na Klamrze chętnie tu wracają, a gościliśmy już wiele znakomitych teatrów. Wymieńmy tylko niektóre z nich: Wierszalin, Ósmego Dnia, Stu, Kana, 3/4 Zusno, Provisorium, Mandala, Biuro Podróży, KTO, Cogitatur, Cinema, Porywacze Ciał. Oprócz teatrów znanych i bardzo znanych prezentujemy również debiutantów, amatorskie grupy studenckie, "młodych gniewnych", czasem totalnych performerów - odlotowców.


Źródło: http://www.klamra.umk.pl/Zobacz także:
Studencki Klub Pracy Twórczej "Od Nowa"

do góry