Probaltica


Festiwal Muzyki i Sztuki krajów Bałtyckich "Probaltica" został zainicjowany w 1994 r. staraniem Henryka Gizy, dyrektora zespołu kameralnego "MultiCamerata". Pomysł na festiwal zrodził się na początku lat 90., w momencie odradzania się krajów nadbałtyckich. Festiwal jest zorganizowany w ramach międzynarodowego programu ARS BALTICA pod patronatem ministra spraw zagranicznych i ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ambasadorów krajów bałtyckich i ambasadora Unii Europejskiej. Od 2001 r. z okazji obchodów jubileuszu 10-lecia współpracy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litwy również Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury Republiki Litwy.
Celem festiwalu jest nawiązanie współpracy w dziedzinie muzyki i sztuk pięknych oraz reprezentowanie dorobku kulturowego wszystkich państw basenu Morza Bałtyckiego biorącego udział w konkursie. Organizatorzy są przekonani, że poznanie często nieznanej kultury uczestniczących krajów zmniejsza uprzedzenia i antagonizmy istniejące pomiędzy różnymi narodami i prowadzi do porozumienia i współpracy w ramach integrującej się Europy. Poznanie kultury tych państw ma doprowadzić do porozumienia i współpracy w ramach integrującej się Europy. Festiwal "Probaltica" został kilkukrotnie wysoko oceniony przez Komisję Europejską w Brukseli jako jeden z najlepszych pomysłów na integrację europejską.
Od początku istnienia imprezy do 2000 r. corocznie w maju w Toruniu, Grudziądzu, Gdańsku i Warszawie odbywały się koncerty z udziałem wybitnych solistów, zespołów kameralnych, chórów i orkiestr symfonicznych. Organizowane były także wystawy prac artystów plastyków ze wszystkich 10 krajów nadbałtyckich biorących udział w festiwalu. W tym czasie "Probaltica" gościła również wybitnych kompozytorów muzyki współczesnej jak: Bronius Kutavicius z Litwy, Kalevi Aho z Finlandii i Andrzej Koszewski z Polski. Stałym gościem wszystkich edycji jest Krzysztof Penderecki.
Od 2001 r. festiwal odbywa się jednocześnie we wszystkich 10 krajach nadbałtyckich. Szereg imprez organizowanych w jego ramach ma miejsce w Wilnie, Rydze, Tallinie, St. Petersburgu, Helsinkach, Sztokholmie, Hamburgu, Kopenhadze i Toruniu.
Do kręgu miast festiwalowych dołączyły również Kłajpeda na Litwie oraz Visby-Gotlandia w Szwecji, gdzie również pod szyldem Probaltiki odbywają się muzyczne spotkania.


Zobacz także:

do góry