Jarmusz Czesław

1262873709cz.jarmuszwpracowni.jpg

Artysta fotografik

Data urodzenia: 1929 r.

Miejsce urodzenia: Wacławów

Debiut:

1956 – Gazeta Pomorska, Toruń


W 1947 r. przybył do Torunia i związał z nim całe swoje życie osobiste i zawodowe. W 1956 r. zajął się zawodowo największą swoją pasją – fotografią. W 1957 r. otworzył własny zakład fotograficzny, jednocześnie intensywnie dokształcając się. W 1964 r. złożył egzamin czeladniczy, a w 1968 r. – mistrzowski. Swoją uwagę zwrócił w stronę fotografii reportażowej, która wówczas pozostawała poza kręgiem zainteresowań ówcześnie działających w Toruniu fotografów. Jako nieetatowy fotoreporter lokalnych gazet (m.in. Ilustrowanego Kuriera Polskiego, Gazety Pomorskiej, Dziennika Wieczornego i Nowości) utrwalił na kliszy najważniejsze wydarzenia z życia miasta w ciągu minionego półwiecza. Zakład Czesława Jarmusza, zlokalizowany przy ul. Piekary 22, stał się dla mieszkańców Torunia elementem pejzażu miasta. To tu, pod okiem mistrza, wykształciło się dwudziestu sześciu uczniów, wielu z nich nadal pracuje w branży, w kraju i za granicą. Od 1992 r. dartysta okumentuje niestrudzenie życie diecezji toruńskiej. Od 1994 r. współpracuje z Głosem z Torunia – dodatkiem Tygodnika Katolickiego - Niedziela. Służył młodzieży i organizacjom społecznym, także wielu instytucjom charytatywnym. Przez wiele lat świadczył pomoc Siostrom Pasterkom, m.in. uczestniczył w przygotowaniu dokumentacji na potrzeby procesu beatyfikacyjnego bł. Matki Marii Karłowskiej. Przez trzydzieści pięć lat współpracował z śp. Wandą Szuman, honorową obywatelką Torunia. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. W 2000 r., decyzją kapituły Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP, otrzymał tytuł Artysty Fotografika. Został uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami.  Niejednokrotnie fotografował Papieża Jana Pawła II. Tę pracę traktował jako ukoronowanie swojej długiej i bogatej kariery zawodowej. W 2007 r., po przekazaniu zakładu następcom, pan Czesław przeszedł na emeryturę.


Członkostwo w organizacjach:


Od 1956 – Polskie Towarzystwo Fotograficzne


Nagrody i odznaczenia:


2000 – Tytuł "Rzemieślnik stulecia" przyznany przez kapitułę Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
2009
– Thorunium - Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia

Medal Pro Ecclesia et Pontifice przyznany przez Ojca Świętego
Medal za zasługi dla Diecezji Toruńskiej
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Nagroda Wojewody i dwukrotnie nagroda Prezydenta za działalność kulturalną, społeczną i charytatywną


Zobacz także:

do góry
Ankieta


Bibliografia


Galeria


RecenzjaCz. Jarmusz drugi od prawej na poliginie w 1948 r.


Cz. Jarmusz z papieżem


Otwarcie wystawy w Bibliotece Głównej UMK


Cz. Jarmusz gościem honorowym Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Toruniu