Chór Akademicki UMK

Adres: ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń

Adres WWW: www.chor.umk.pl


Chór Akademicki
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
strona: www.chor.umk.pl
e-mail: chor@umk.pl

Osobisty kontakt:
Monika Krajewska (Prezes Chóru)
tel.: 609 509 407

Arkadiusz Kaczyński (Dyrygent)
tel.: 0-500 147 604
e-mail: arkadiusz.kaczynski@wp.pl

Bożena Jankowska
tel.: (0-56) 623 32 35
e-mail: bozunia2@o2.pl

Historia:
Chór Akademicki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu powstał 12 lutego 1979 r. z inicjatywy Bożeny Jankowskiej - wieloletniego dyrygenta i kierownika artystycznego zespołu. Chór działa pod protektoratem Jego Magnificencji Rektora. W skład zespołu wchodzą studenci, absolwenci i pracownicy UMK oraz osoby spoza Uczelni. Wszystkich łączy pasja twórczej działalności i pełne poświęcenia umiłowanie muzyki. Chór liczy średnio 50 osób. 
Przez 25 lat Chór Akademicki UMK prowadzony był przez swego założyciela i dyrygenta Bożenę Jankowską. Obecnie kierownikiem i dyrygentem Chóru jest dr hab. Arkadiusz Kaczyński. 
Działalność zespołu jest bardzo bogata. Występował kilkaset razy przed krajową i zagraniczną publicznością z repertuarem a cappella, spotykając się z pełnym zrozumienia i ciepła odbiorem swoich interpretacji. Trasy podróży artystycznych zespołu wiodły prze takie kraje jak: Francja, Holandia, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Grecja, Szwajcaria, Austria, Litwa, Słowacja, Estonia, Finlandia i Białoruś. Pierwszy wysęp przed zagraniczną publicznością miał miejsce w 1983 r., a więc po 4 latach działalności chóru. Wyjazd ten zaowocował długoletnią współpracą z Männerchor. 
W ciągu 31 lat nieprzerwanej działalności artystycznej i organizacyjnej, śpiewało w Chórze Akademickim UMK kilka pokoleń studentów (ponad 500 osób!), połączyło się 31 par małżeńskich, a dziś w szranki zespołu wstępują ich dzieci.
Współpraca z innymi zespołami:
- Toruńska Orkiestra Symfoniczna,
- Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
- Płocka Orkiestra Symfoniczna,
- Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie,
- Orkiestra Camerata Cracovia,
- Gdańska Grupa Perkusyjna Jeunesses Musicales,
- Chór Alla Camera z Grudziądza,
- Chór Akademicki Politechniki Gdańskiej,
- Chór Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.
Współpraca ze wspaniałymi solistami polskimi (m.in. Jadwiga Rappe, Bożena Harasimowicz, Iwona Hossa, Kira Boreczko, Elżbieta Stengert, Czesław Gałka, Piotr Kusiewicz) i innymi znakomitymi artystami estrady występując pod batutą uznanych dyrygentów: Jerzy Salwarowski, Jerzy Swoboda, Tadeusz Wicherek,Mirosław J. Błaszczyk, Zygmunt Rychter, Marek Pijarowski, Łukasz Borowicz, Bernard Mendlik, Benedykt Odya, Rudolf Tiersh, Ruben Silva, Anna Janosz-Olszowy, Agnieszka Mróz, Aleksander Gref.


Chór Akademicki UMK w Toruniu odbył liczne podróże zagraniczne, ma na swoim koncie liczne osiągnięcia.


Zobacz także:

do góry