Chór Parafii św. Maksymiliana

Adres: ul. kard. S. Wyszyńskiego 7/9 87-100 Toruń

Adres WWW: www.kolbetorun.eu


Zespół powstał w 1982 r. i działa pod patronatem proboszcza Parafii św. Maksymiliana - ks. prałata Andrzeja Klempa. Pierwszym dyrygentem został ówczesny wikariusz parafii, ks. Zbigniew Markowski. Władze statutowe, tj. prezes mgr Bernard Czajkowski oraz jego zastępca Małgorzata Dyduch, pozostają na swoich stanowiskach od 1985 r. Początkowo zespół składał się z członków innych chórów toruńskich, obecnie czterogłosową strukturę zespołu tworzą parafianie, około 25 osób. Część z nich zawiązała w 1994 r. Pomorskie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej, by zapewnić zespołowi wsparcie i pomoc prawną (w roku 2009 PSMS zostało rozwiązane, a na jego miejsce powstało świeckie Stowarzyszenie Muzyki Sakralnej im. G. P. da Palestrina).
Początkowo głównym zadaniem chóru było uświetnianie uroczystości parafialnych. Z czasem celem stała się popularyzacja muzyki sakralnej i dotarcie do szerszego grona odbiorców, wykraczającego poza granice parafii i miasta. 
Repertuar chóru obejmuje przede wszystkim muzykę liturgiczną różnych stylów i epok, od renesansu do współczesności, utwory kompozytorów polskich i obcych, szereg kompozycji liturgicznych, pasję, kantaty, a także utwory świeckie. Zespół wykonuje muzykę głównie a cappella, ale również przy akompaniamencie organów, orkiestry symfonicznej i dętej. W dorobku artystycznym zespołu znalazły się inscenizacje jasełek bożonarodzeniowych, a także sztuk dramatycznych. Materiał muzyczny wzbogacają utwory napisane specjalnie dla zespołu przez znanych kompozytorów Pawła Łukaszewskiego i Józefa Świdra.
Liczne podróże krajowe i zagraniczne (w tym po Skandynawii, Rosji, Litwie, Łotwie, Estonii, Watykanie), były okazją do współpracy z innymi chórami m. in. z chórem z Filadelfii, katolickim chórem z Leiden. 
Przez lata działalności Chór Parafii św. Maksymiliana uczestniczył w wielu uroczystościach, festiwalach i przeglądach zyskując za każdym razem pochlebne recenzje i uznanie, zarówno w kraju jak i za granicą. Od kwietnia 2005 r. chórem kieruje dr hab. Czesław Grajewski, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Funkcję dyrygenta pełnili dotąd:


– ks. Zbigniew Markowski
– Henryk Klimczak
– mgr Janusz Galewski
– Marian Grocholewski
– dr hab. Czesław Grajewski


Udział w przeglądach, koncertach i festiwalach:


1988 – koncert pieśni maryjnej z okazji nawiedzenia Torunia przez Cudowny Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, chór wystąpił z Toruńską Orkiestrą Kameralną
1989 – podróż z programem artystycznym do Lwowa
1992 – koncert jubileuszowy X-lecia działalności zespołu
1993 – udział w inauguracji Roku Kulturalnego w Toruniu
1994 – udział w uroczystościach związanych z Międzynarodowym Rokiem Kolbiańskim
1995 – udział w Turnieju o Puchar Wojewody Toruńskiego (I nagroda w kategorii chórów dorosłych).
1996 – udział w programie I Festiwalu Kultury Polskiej na Ukrainie na zaproszenie Ministerstw Kultury Ukrainy i Polski
1997 – zespół przygotował pod kierunkiem Janusza Galewskiego uroczystości XV-lecia działalności
1999 – podróż z programem artystycznym wokół Skandynawii (Szwecja, Norwegia, Finlandia, Rosja, Estonia, Łotwa i Litwa)
1999 – zespół aktywnie włączył do oprawy muzycznej uroczystości pobytu Jana Pawła II w Toruniu
1998, 1999 – Festiwal Chórów Diecezji Toruńskiej, I miejsce za wykonanie utworu o Św. Michale Archaniele
2000 – podróż do Rzymu i Watykanu, Monte Cassino, Asyżu, Padwy, Wenecji, wraz z chórem z Filadelfii zespół wykonał krótki koncert dla Ojca Świętego
2004 – udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu I Festiwalu Chóralnego Ars Liturgica
2006 – II Festiwal Chóralny Ars Liturgica
Udział w Przeglądach Zespołów Chóralnych Diecezji Włocławskiej
Udział w mszach św. transmitowanych przez Polskie Radio i Radio Maryja
2007 – zespół koncertował w Leiden (Holandia) w ramach corocznej wymiany partnerskiej między miastami


Zobacz także:

do góry